En manlig och en kvinnlig sjuksköterska tittar i en pärm.

Samverkansnämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg är en gemensam nämnd för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg vars uppgift är att verka för ett samarbete mellan huvudmännen. Nämnden har till uppgift att vidareutveckla samarbetet för de båda huvudmännen inom hälso- och sjukvårdsområdet enligt tecknat samverkansavtal.

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg har sammanlagt 6 ledamöter, 3 från var och en av de två huvudmännen. Protokoll från sammanträden tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Senast uppdaterad: 17 april 2019