Kulturnämndens ledamöter

Överst presenteras ordförandena. Därefter presenteras ledamöterna och ersättarna partivis, utifrån mandatfördelning. Klicka på en person för att se mer information och pressbilder.

Pressbilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Ordförande

Claudia Crowley Sörensson

Ordförande kulturnämnden

1:e vice ordförande

Gunnar Nordmark (L)

2:e vice ordförande

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Ledamöter

Ragnar Lindberg (S)

Hugo Hermansson (S)

Simon Bring (SD)

Ersättare

Vidar Lundbeck (C)

Christer Persson (V)