Regionala utvecklingsnämndens ledamöter

Överst presenteras ordförandena. Därefter presenteras ledamöterna och ersättarna partivis, utifrån mandatfördelning. Klicka på en person för att se mer information och pressbilder.

Pressbilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Ordförande

René Jaramillo (M)

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Joakim Pohlman (S)

Ledamöter

Stefan Willforss (C)

Helen Bengtsson (S)

Emelie Öberg (S)

Tony Lundstedt (S)

Ted Strand (SD)

Heino Johannesson (SD)

Ersättare

Ola Sennehed (L)

Conny Simonsson (S)