Regionala utvecklingsnämndens ledamöter

Överst presenteras ordförandena. Därefter presenteras ledamöterna och ersättarna partivis, utifrån mandatfördelning. Klicka på en person för att se mer information och pressbilder.

Pressbilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Ordförande

1:e vice ordförande

Anna Johansson (C)

Vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

2:e vice ordförande

Joakim Pohlman (S)

Ledamöter

Bo Frank (M)

Stefan Willforss (C)

Bengt Germundsson (KD)

Maria Grans (L)

Helen Bengtsson (S)

Emelie Öberg (S)

Tony Lundstedt (S)

Matthias Sjöberg (V)

Ted Strand (SD)

Heino Johannesson (SD)

Ersättare

Ingemar Swalander (M)

Patrik Åkesson (KD)

Ola Sennehed (L)

Conny Simonsson (S)

Robin Berg (SD)