En central kontaktingång för nya symtom

För att förbättra den första kontakten med vården ska en central kontaktingång byggas upp runt 1177 sjukvårdsrådgivningen. Invånaren ska kunna kontakta vården via 1177 direkt eller genom att ringa 1177. Ingången gäller för nya symtom som behöver bedömas och hanteras. Kontaktingången kommer att införas stegvis med start våren 2023.

Senaste nytt

För att öka tydligheten har vi strukturerat om frågor och svar på denna sidan. Saknar du en fråga? Ställ den gärna här, öppnas i nytt fönster.   

Är du nyfiken på hur projektet arbetar och vilka personer som ingår i projektet?

Se projektorganisationen, ppt, öppnas i nytt fönster

Det finns en kortlänk du kan använda för att snabbt hitta till denna sida. Länken är: www.regionkronoberg.se/centralkontaktingang

Är du nyfiken på något i projektet eller vill du dela med dig av en åsikt? Nu finns det möjlighet att ställa frågor eller bidra med dina tankar direkt till projektgruppen. Du kan vara anonym men du behöver ange verksamhetsområde samt avdelning där du arbetar. 

Ställ din fråga eller lämna en synpunkt, formulär, öppnas i nytt fönster

 

Varför ska en central kontaktingång för nya symtom skapas?

Med en central kontaktingång ska det bli enklare, tryggare och mer jämlikt att söka vård i Kronoberg. En central ingång med god tillgänglighet och likvärdig bedömning skapar bättre förutsättningar för patienten att få vård på rätt vårdnivå och skapar större trygghet.

Vårdbehovet ska bedömas på samma sätt oavsett var i länet invånaren söker vård. Vårdbehovet ska grundas på en medicinisk prioritet. Den som behöver vård först ska få vård först. Med en likvärdig bedömning av invånarens symtom ska vårdens kvalité öka.

 • Vi gör det för att förbättra invånarens första kontakt med vården för nya symtom.

 • Våra invånare efterfrågar möjlighet att söka vård digitalt.
  (Kronobergspanelen)

 • Vi kan använda vårdens resurser bättre.
  Den tekniska utvecklingen gör det möjligt för vården att arbeta på nya sätt. Om fler invånare söker vård digitalt frigörs tid från vården.  

Hur ska den centrala kontaktingången fungera?

Invånaren ska kunna kontakta vården via 1177 direkt eller genom att ringa 1177. Ingången gäller för nya symtom som behöver bedömas och hanteras. Ingången gäller inte vid livshotande tillstånd.

Arbetsättet för den centrala kontaktingången är inte klart. En arbetsgrupp med representanter från verksamheten jobbar med att ta fram förslag på hur den centrala ingången ska arbeta och vara bemannad. Centralt i detta arbete är titta på kontinuitet och tillgänglighet för invånare. Andra viktiga faktorer är arbetsmiljö och effektivt nyttjande av vårdens resurser. 

I arbetsgruppen ingår till exempel representanter från 1177 sjukvårdsrådgivningen, vårdcentral och medicinskt ansvarig. 

Om 1177 direkt

1177 direkt är den digitala kontaktingång för nya symtom som behöver bedömas och hanteras. Via 1177 direkt kommer invånaren att ges möjlighet att fylla i sina symtom digitalt för att sedan automatiskt bli lotsad vidare till rätt vårdnivå eller till egenvårdsråd.

Ingången kommer att gå att nå via 1177.se.

1177 direkt

Steg 1: Invånaren loggar in med hjälp av Bank-ID.

Steg 2: Invånaren besvarar ett antal frågor som rör sökorsak, uppskattad hälsa med mera via ett digitalt formulär. Det går också att bifoga en bild som förtydligar sökorsaken, om invånaren önskar detta. Härefter sker en automatisk triagering via en triageringsbot, där invånarens aktuella sjukhistoria ligger till grund för vart invånaren dirigeras.

Steg 3: Hänvisningen kan leda invånaren till råd om egenvård eller till en chatt bemannad med sjukvårdspersonal. Invånaren kan alltid välja att gå från råd om egenvård till chatten. Vid akuta och livshotande tillstånd ombeds invånaren att omgående lämna plattformen för att söka akut vård.

I standardplattformen kommer det vara förberett för möjligheter att göra framtida integrationer med stödtjänster längre fram i tiden. 

Om den nya telefoningången 1177

Steg 1: Invånaren ringer 1177 och pratar med sjukvårdspersonal på sjukvårdsrådgivningen. Invånaren lämnar sina symtom och blir bedömd. 

Steg 2: Hänvisningen kan leda invånaren till råd om egenvård eller till att tid behöver bokas med vården. Vid akuta och livshotande tillstånd ombeds invånaren att söka akut vård.

1177-på telefon

Stegvis införande och delaktighet

Införandet kommer ske organiserat med delaktighet från berörda verksamheter. Införandeplanen ser ut så här:

 1. Införande för 1177 sjukvårdsrådgivningen och vårdcentralerna Markaryd och Strömsnäsbruk
 2. Införande för alla första-linjens-verksamheter (med start med fem-tio primärvårdsenheter. Det är inte beslutat vilka dessa är.)
 3. Införande för ytterligare verksamheter inom hälso-och sjukvården som identifierats som lämplig

Ingången kommer att lanseras stegvis med ett första införande under våren 2023. Under hösten 2023 kommer fem - tio primärvårdsenheter att ansluta till ingången.

Här fyller vi löpande på med informationsmaterial om projektet.

APT-material dec 2022 ppt öppnas i nytt fönster

APT-materialet riktar sig i första hand till dig som är chef och ska berätta för dina medarbetare om En central kontaktingång för nya symtom. 

Frågor och svar

När kan invånare söka vård via den centrala kontaktingången?
En preliminär tidplan är att ingången kommer att finnas tillgänglig för ett begränsat antal invånare våren 2023.  

Vad kan invånaren få hjälp med via den centrala kontaktingången?
Mycket arbete återstår innan det är klart vad som ska erbjudas patienten via den centrala kontaktingången. Grunden är att invånaren ska kunna kontakta vården via 1177 direkt eller 1177 telefon och att invånaren kan uttrycka sina symtom och bli bedömd och hänvisad till lämplig vårdnivå. Invånaren ska också kunna chatta eller ha videosamtal med vården.

Hur ser arbetssättet ut?
Arbetsättet för den centrala kontaktingången är inte klart. En arbetsgrupp med representanter från verksamheten jobbar med att ta fram förslag på hur den centrala ingången ska arbeta och vara bemannad. Centralt i detta arbete är titta på kontinuitet och tillgänglighet för invånare. Andra viktiga faktorer är arbetsmiljö och effektivt nyttjande av vårdens resurser. 

Ska invånaren inte längre ringa 112?
I livshotande situationer ska invånaren alltid ringa 112.

Hur påverkar detta Min vård Kronoberg och de verksamheter som tar emot invånare i appen?
På längre sikt är tanken att 1177 direkt ska ersätta Min vård Kronoberg men det förutsätter att funktionerna i 1177 direkt är likvärdiga med de som finns idag.

Vad händer med den digifysiska vårdcentralen Teleborg?
På längre sikt är tanken att 1177 direkt ska ersätta Min vård Kronoberg men det förutsätter att funktionerna i 1177 direkt är likvärdiga med de som finns idag.

Hur kommer det fortsatta arbetet att läggas upp? Vilka involveras i det?
En projektgrupp är bildad. Berörda medarbetare inom 1177 och primärvården kommer involveras i arbetet.

Hur påverkar detta mig som arbetar på 1177 sjukvårdsrådgivningen?
Första steget är att utforma hur man ska arbeta och vara bemannade i den centrala ingången. Berörda medarbetarna ska involveras i olika arbetsgrupper för att skapa nya arbetssätt. Delaktigheten är viktig.

Hur ser arbetssättet för den centrala kontaktingången ut?
Arbetsättet för den centrala kontaktingången är inte klart. En arbetsgrupp med representanter från verksamheten jobbar med att ta fram förslag på hur den centrala ingången ska arbeta och vara bemannad. Centralt i detta arbete är titta på kontinuitet och tillgänglighet för invånare. Andra viktiga faktorer är arbetsmiljö och effektivt nyttjande av vårdens resurser. 

Hur påverkar detta mig som arbetar på vårdcentralen idag?
Det är för tidigt att svara på.

Innebär förändringen att medarbetare kommer att sägas upp?
Nej, inga medarbetare kommer att sägas upp.

Hur ska invånaren göra för att kontakta sin vårdcentral?
Invånaren ska kontakta den centrala kontaktingången. Exakt hur flödet mellan den centrala kontaktingången och vårdcentralerna kommer se ut är ännu inte klart.

Hur ska patienter som har en fast vårdkontakt hanteras?
Det är för tidigt att svara på. Det kommer att vara en viktig fråga som projektet tillsammans med verksamheten tittar vidare på.

Är detta bra för kontinuiteten?
Tanken är inte att detta ska påverka kontinuiteten negativt.  Det är en viktig fråga i det fortsatta arbetet.

Vad händer med TeleQ?
TeleQ-ingången kommer att ses över i samband med att arbetet för den centrala ingången konkretiseras.  

Vad är 1177 direkt?
1177 direkt är en digital tjänst. Via en smart telefon, dator eller surfplatta kan invånaren söka vård digitalt. Invånaren uttrycker sina symtom och blir sen hänvisad till lämplig vårdnivå eller får råd om egenvård. Invånaren kommer också kunna chatta eller ha videosamtal med vården.

Vad blir nyttorna/fördelarna för invånaren?

 • Förbättrad tillgänglighet till vården.
 • Slippa sitta i telefonkö.
 • Invånaren beskriver själv sina symtom och förväntningar digitalt.
 • Invånaren behöver inte beskriva sina symtom flera gånger.
 • Symtombeskrivningen kan förtydligas med bilder.
 • Möjlighet att chatta med vårdpersonal.
 • En mer sömlös kontakt med vården, d.v.s. att hänvisning kan ske smidigt mellan olika vårdgivare, exempelvis från 1177 på telefon till vårdcentralen.
 • Invånaren kan vid behov själv välja tid för kontakt/besök.
 • Kan få hjälp av vården platsoberoende - få digital vård

Vad blir nyttorna/fördelarna för vårdpersonal?

 • Lättare att hjälpa invånare med störst behov först.
 • Bättre förberedda besök till rätt vårdnivå.
 • En bättre användning av våra resurser.
 • Enighet i bedömning av invånarens symtom, vilken yrkesgrupp som är bäst lämpad, vilken besöksform och vilken brådskegrad.
 • Invånarens symtombeskrivning (inklusive ev. bifogade bilder) och förväntningar är tillgängliga inför en första kontakt via chatt.
 • Flera ärenden kan hanteras parallellt, där användandet av färdiga texter (frasmallar) underlättar hanteringen.

Kontakt

Therese Lindberg
Verksamhetsutvecklare digitalisering

Senast uppdaterad: 8 februari 2023