Jour

På sjukhusen och på vårdcentralerna (JLC) har du gott stöd under jourer. Vi anser att det är viktigt att du slussas in i läkarrollens ansvar i lagom takt och med gott stöd av en erfaren kollega.

Jourarbetet ser olika ut på de olika placeringarna och de olika sjukhusen. Gemensamt är att när AT-läkare går någon av de sjukhusbundna primärjourerna finns en legitimerad erfarnare läkare (intermediär eller bakjour) på sjukhuset inom aktuell specialitet.

Inom primärvården utförs kvällsjourer på jourläkarcentralen tillsammans med mer erfaren (legitimerad) kollega.

Senast uppdaterad: 13 maj 2020