AT-utbildning

Riktlinjer för AT-utbildningen med anledning av COVID-19 finns nedan.

AT är en utbildningstjänst!

Utbildningen sker genom vårt interna utbildningsprogram och möjligheten att åka på externa utbildningar. Utbildningen sker också genom egen inläsning men framför allt sker den via det dagliga kliniska arbetet under handledning ute på de olika klinikerna.

Se under flikarna uppe till vänster för information om vår interna och externa utbildning.

Nedan finns aktuell riktlinje för vad som gäller angående AT-läkarnas externa och interna utbildning utifrån aktuellt pandemiläge.

Riktlinjen kan komma att revideras med kort varsel.

AT-läkares interna och externa utbildningsaktiviteter

Gäller från och med 2020-09-04 tills vidare

Intern utbildning

Uppdatering 2020-11-04.

 • Riktlinjerna för AT-läkarnas internautbildning skärps med anledning av aktullt pandemiskt läge. 

Uppdaterad riktlinje för AT-läkarnas interna utbildningsprogram, pdf, öppnas i nytt fönster

Nedan gäller fortsatt utöver ovan uppdatering.

 • AT-läkarnas interna utbildningsprogram inom primärvård, slutenvård och psykiatri i hela regionen fortgår enligt schema. 
 • Reglerna att inte infinna sig om man har sjukdomssymptom samt övriga hygienriktlinjer gäller fortsatt. Tex kan större föreläsningslokaler behöva bokas i vissa fall så att avstånd kan hållas.
 • Generellt sett uppmuntras tex Skypeföreläsningar i de fall detta är praktiskt möjligt. Tex mellan Växjö och Ljungby.
 • I de fall det inte finns schemalagd utbildning eller föreläsaren uteblir är det i första hand kliniskt arbete för AT-läkaren som gäller (om kliniskt behov finns) och i andra hand egna studier inom regionens lokaler. Detta är enligt ordinarie rutin.
 • Primärvårdens ökade möjligheter till egen studietid när det inte finns schemalagda seminarier gäller fortsatt.
Extern utbildning (9 kursdagar + 1 dag AT-tentamen)
 • Restriktivitet gäller för tjänsteresor.
 • Externa utbildningar som efter beslut av AT-chef/bitr. AT-chef bedöms som viktiga för AT-läkarnas utbildning kan genomföras om de genomförs enligt FHMs riktlinjer.
 • Rutinen för bokning av AT-läkarnas externa utbildning gäller åter med tre tillägg:
  • Utbildningar med generösa avbokningsregler prioriteras.
  • Utbildningar i närområdet prioriteras, för att undvika långa resor i trånga miljöer (kollektivtrafik). Tex så förordas ATLS-utbildning i Karlskrona eller Kristianstad före ATLS i Stockholm eller Göteborg.
  • Tjänsteresor i trånga miljöer med mycket människor ska undvikas. Bilresor är huvudalternativet framför tågresor under en övergångsperiod tills pandemin är över.

Rutin vid bokning av externa kurser m.m, öppnas i nytt fönster

 • Tills annat beslut meddelas får samtliga 9 externa studiedagar fortsatt användas för egen inläsning på betald arbetstid inför AT-tentamen. Kliniken beviljar ledigheten och Tina eller Sofie/Örjan beviljar ersättning frän de externa studiedagarna. 

Vid symptom på egen sjukdom gäller de regler som finns publicerade på regionens hemsida. 

Coronainformation på intranätet, öppnas i nytt fönster 

Under AT-introduktionen hålls kardiologiföreläsningar samt anordnas en "EKG-skola" kvällstid. 

På förfrågan så finns intresse av egen fördjupad EKG utbildning och därför står Regionen tills vidare för ett individuellt permanent medlemskap på EKG.nu för de som så önskar. Man måste dock själv ansöka om medlemskapet via deras hemsida enligt nedan rutin:

1. För att registrera dig och få tillgång till ekg.nu gå till www.ekg.nu/medlem
2. Välj "Permanent medlemskap"
3. Gå till fältet ”Har du en rabattkupong?” och ange:  *
4. Fyll i användarnamn och övriga uppgifter. Klart!

* Rabattkoden får ni av AT-chef eller biträdande AT-chef. Viktigt att denna inte sprids utanför regionens AT-grupper eftersom regionen får faktura och namn på samtliga medlemskap som beställs med denna kod. Fakturor gällande namn som inte är AT-läkare kommer att avaktiveras som medlemmar.

Samtliga AT-läkare i Kronoberg har i nuläget tillgång till Medibas under sin primärvårdsplacering. Upplägg av behörigheter sköts via sjukhusbibliotekets kontaktperson Akiko Nakagaki. Om ni saknar tillgång eller har övriga frågor kring behörigheten kan ni höra av er till Akiko.

Akiko Nakagaki Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 14 maj 2020