Bilden saknar en alternativtext.

AT-utbildning

Riktlinjer för AT-utbildningen med anledning av COVID-19 finns nedan.

AT är en utbildningstjänst!

Utbildningen sker genom vårt interna utbildningsprogram och möjligheten att åka på externa utbildningar. Utbildningen sker också genom egen inläsning men framför allt sker den via det dagliga kliniska arbetet under handledning ute på de olika klinikerna.

Se under flikarna uppe till vänster för information om vår interna och externa utbildning.

Här nedan finns aktuell riktlinje för vad som gäller angående AT-läkarnas externa och interna utbildning utifrån aktuellt läge. Riktlinjen kan komma att revideras under perioden fram till och efter den 31/8

Fredagen den 13/3 publicerades: Restriktioner för möten, resor, utbildningar och konferenser för alla medarbetarepå regionens hemsida:

Restriktioner för möten, resor, utbildningar och konferenser (intern länk)

För AT-läkares interna och externa utbildningsaktiviteter gäller följande

Till och med den 31/8 då nytt beslut fattas

Intern utbildning

 •  AT-läkarnas interna utbildningsprogram inom primärvård, slutenvård och psykiatri i hela regionen kommer tillsvidare att fortgå enligt schema, men med nedan viktiga förtydligande:

Fram till och med den 31/8 kan respektive verksamhetschef med AT-läkare i sin verksamhet besluta med kort varsel, dvs samma dag, på individ eller gruppnivå att AT-läkare inte kan medverka på intern utbildningsaktivitet utifrån verksamhetsbehovet.

 • Reglerna med maximalt 50 deltagare, inte infinna sig om man har sjukdomssymptom samt övriga hygienriktlinjer gäller fortsatt. Tex kan större föreläsningslokaler behöva bokas i vissa fall så att avstånd kan hållas.
 • Generellt sett uppmuntras tex Skypeföreläsningar i de fall detta är praktiskt möjligt. Tex mellan Växjö och Ljungby.
 • I de fall föreläsare uteblir eller lämnar återbud till föreläsning (verksamhetschefen kan tex behöva föreläsaren i kliniskt arbete) är det i första hand kliniskt arbete för AT-läkaren som gäller (om behov för detta finns) och i andra hand egna studier inom regionens lokaler.
 • Under sommarperiodens uppehåll i den schemalagda utbildningen gäller ordinarie regler. Det innebär antingen kliniskt arbete eller egen beviljad ledighet (jourkomp eller semester). Att bevilja egen studietid även under sommaren (gäller oftast endast vårdcentralsplaceringen) är fortsatt upp till respektive enhet att besluta om.
 • Höstens interna föreläsningar enligt schema planeras i nuläget att startas upp enligt samma riktlinjer som ovan.
Extern utbildning (9 kursdagar + 1 dag AT-tentamen)
 • Inga externa utbildningar får genomföras under perioden fram till den 31/8 då nytt beslut kommer. Om någon fortsatt har utbildning bokad under denna tid så skall den och eventuella resor och boenden avbokas.
 • Dagen för AT-tentamen får fortsatt utnyttjas enligt vanlig rutin, inklusive bokande av resa. 
 • AT-läkare får nu lov att anmäla sig till godkända kurser med planerad start efter den 27/9 där full återbetalning av kursavgift medges för avbokning senast den 31/8, detta under förutsättning att kliniken beviljar ledigheten (som vanligt).
 • Inga resor eller boenden får bokas innan beslut meddelas att detta är tillåtet (tidigast 31/8). Resa för AT-tentamen undantaget.
 • Tills annat beslut meddelas får samtliga 9 externa studiedagar användas till betald ledighet för egen inläsning för AT-tentamen. Kliniken beviljar ledigheten och Tina eller Sofie beviljar ersättning frän de externa studiedagarna. Se ordinarie rutin.
 • Tina Andersson eller Sofie Bång samt löneavdelningen skall meddelas om inställda externa utbildningar och avbokningar så att externa studiedagar inte dras för ej genomförda utbildningar. 

Ovan riktlinje är beslutad i samråd med gruppen för särskild krisledning.

Vid symptom på egen sjukdom gäller de regler som finns publicerade på regionens hemsida. 

Coronainformation på intranätet, öppnas i nytt fönster 

Under AT-introduktionen hålls kardiologiföreläsningar samt anordnas en "EKG-skola" kvällstid. 

På förfrågan så finns intresse av egen fördjupad EKG utbildning och därför står Regionen tills vidare för ett individuellt permanent medlemskap på EKG.nu för de som så önskar. Man måste dock själv ansöka om medlemskapet via deras hemsida enligt nedan rutin:

1. För att registrera dig och få tillgång till ekg.nu gå till www.ekg.nu/medlem
2. Välj "Permanent medlemskap"
3. Gå till fältet ”Har du en rabattkupong?” och ange:  *
4. Fyll i användarnamn och övriga uppgifter. Klart!

* Rabattkoden får ni av AT-chef eller biträdande AT-chef. Viktigt att denna inte sprids utanför regionens AT-grupper eftersom regionen får faktura och namn på samtliga medlemskap som beställs med denna kod. Fakturor gällande namn som inte är AT-läkare kommer att avaktiveras som medlemmar.

Samtliga AT-läkare i Kronoberg har i nuläget tillgång till Medibas under sin primärvårdsplacering. Upplägg av behörigheter sköts via sjukhusbibliotekets kontaktperson Akiko Nakagaki. Om ni saknar tillgång eller har övriga frågor kring behörigheten kan ni höra av er till Akiko.

Akiko Nakagaki Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 14 maj 2020