Praktiska länkar under AT

AT-läkarnas kontaktpersoner på HR gällande företagshälsovård inom Regionen

Växjö

Tina Andersson 
Telefon 0470-582554

Ljungby

Anel Hatic
Telefon 0470-586417

Kontaktpersoner på Företagshälsovården för AT-läkare

Previas kontaktperson för AT-läkare i Växjö

Malin Söderberg
Telefon 0470-726713

HVCs kontaktperson för AT-läkare i Ljungby 

Enikö Zsombori 
Telefon 0372-88315

Nedan länk går till Region Kronobergs Forskning och utvecklingsenhet, FoU. Där kan du läsa om deras verksamhet i regionen och vilka personer som är knutna dit, samt namn på kontaktpersoner.

Vi har inga forskningsblock under AT och rekommenderar inte uppstart av forskningsprojekt under AT, utan att detta sparas till senare ST.

Har man pågående forskningsprojekt redan innan AT påbörjas gör vi en individuell bedömning av hur man eventuellt kan fortsätta med denna på något sätt under AT. Tex genom att planera in forskningstid i AT-förordnandet om detta är möjligt.

Eventuellt stöd från FoUU Kronoberg hanteras helt via FoU .

Forskning och utvecklingsenheten, FoU

Nedan länk leder till region Kronobergs interna hemsida med information och riktlinjer gällande arbetsmiljö och hälsa såsom:

  • Lagar och regler
  • Kränkande särbehandling
  • Krisstöd
  • Arbetsskador och tillbud
  • Hot och våld
  • Diskriminering
  • Alkohol, tobak och andra droger

Arbetsmiljö och hälsa, intern länk, öppnas i nytt fönster

Nedan länk tar er till regionens interna hemsida för avvikelsehantering.

 Synergi, intern länk, öppnas i nytt fönster

Regionens friskvårdsbidrag på upp till 1200:- per medarbetare och år administreras via Epassi. Via nedan interna länk kan ni läsa om hur man ansöker och vilka aktiviteter som är godkända för att erhålla bidraget.

 

Träning- och friskvårdsbidrag, intern länk, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 21 april 2017