Klinikschema och kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter AT-organisationen

AT-chef Region Kronoberg, Växjö

Martin Isegran
Det här är en e-postadress

Biträdande AT-chef Region Kronoberg, Ljungby

Robert Berglund
Det här är en e-postadress

HR- rekryteringsspecialist med särskilt samordnaransvar för AT-läkare, Växjö

Tina Andersson
Det här är en e-postadress

HR - Rekryteringsspecialist, Ljungby

Örjan Schön

Det här är en e-postadress

(Sofie Bång)
Det här är en e-postadress

Administrativt stöd

Linda Rydiander

Det här är en e-postadress

AT- Studierektor slutenvård, Centrallasarettet i Växjö

Helena Bergh André
Det här är en e-postadress

AT- Studierektor slutenvård, Ljungby lasarett

Peter Eriksson
Det här är en e-postadress

AT- Studierektor primärvården, östra Kronoberg

Ola Thorén
Det här är en e-postadress

AT- Studierektor primärvården, västra Kronoberg

Susanne Rosenqvist
Det här är en e-postadress

AT- Studierektor vuxenpsykiatrin, Kronoberg

Jóhann Hauksson
Det här är en e-postadress

Psykiatrin- Klinikscheman och kontaktuppgifter

Schemaläggare/bemanningsassistent

Therese Piri
Det här är en e-postadress

Schemaönskemål

3 månaders framförhållning med schemaönskemål till schemaläggaren skriftligt. Se rutiner för schemaönskemål och aktuella scheman via nedan länkar.

Information om läkarscheman, intern länk, öppnas i nytt fönster

Kliniksekreterare

Veronica Kjellbin
Det här är en e-postadress

AT-ansvarig

Jóhann Hauksson
Det här är en e-postadress

Information om psykiatriplaceringen

Information till AT-läkare, intern länk, öppnas i nytt fönster

Ljungby - Klinikscheman och kontaktuppgifter

Schemafrågor och ledighetsönskemål

Elizabeta Brkovic (schemaläggare läkarenheten) 0372-58 54 01 Det här är en e-postadress

Carina Nilsson (verksamhetschef medicinkliniken) 0372-58 53 50

Det här är en e-postadress

Schemaläggare

Gustav Kalin, 0372-58 52 06

Det här är en e-postadress

Schema

Jour- och läkarschema kir/ort/gyn Ljungby, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Kliniksekreterare

Maria Andersson, 0372-58 55 14 Det här är en e-postadress

Information 

AT-information anestesikliniken Ljungby

Ta kontakt i god tid med den vårdcentral där du är placerad för information om rutiner kring schemaläggning och jourtjänstgöring.

Kontaktuppgifter vårdcentraler Ljungby

Ansvarig AT-studierektor för primärvården, västra delen

Susanne Rosenquist

Det här är en e-postadress

Jourläkarcentralens rutiner och scheman finner ni via nedan länk.

Jourschema Ljungby, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Växjö - Klinikscheman och kontaktuppgifter

AT-ansvarig

Magnus Karlsson
Det här är en e-postadress

Schemaläggare

Jan-Michael Breider

Det här är en e-postadress

Kliniksekreterare

Linda Rydiander

Det här är en e-postadress

Information om AT-placeringen på anestesikliniken inklusive målbeskrivning

Information om AT-placeringen

Övrigt

Under anestesiplaceringens 2 veckor finns starkt begränsat utrymme för frånvaro utan krav på förlängd placering. Schemaläggaren lägger in er i schemat, men alla önskemål om frånvaro och övriga schemafrågor besvaras av AT-ansvarig Magnus Karlsson. Inför placeringens start får ni information via e-post om var ni ska infinna er första dagen och om hur ert individuella upplägg ser ut.

Schemaläggare

Martin Bayard

Det här är en e-postadress

Schema

Instruktion för schemaönskemål, pdf, öppnas i nytt fönster 

Schemaönskemål via webben, öppnas i nytt fönster

  • Användarnamn: din regionsmail
  • Lösen: följ instruktionerna via ovan länk

Kliniksekreterare

Sandra Göransdotter

Det här är en e-postadress

AT-ansvarig

Emma Strömdahl
Det här är en e-postadress

Klinikinformation

Information till AT-läkare kirurgkliniken Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

Schemaläggare

Gustaf Edström
Det här är en e-postadress

Ida Wåhlin
Det här är en e-postadress

Schemaönskemål kan med fördel skickas till:

Det här är en e-postadress

Länk till scheman, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Övrig viktig information till nyanställda läkare på medicinkliniken, pdf, öppnas i nytt fönster

Kliniksekreterare

Petra Kronvall
Det här är en e-postadress

AT-ansvarig

Karl Jägervall
Det här är en e-postadress

Schemaläggare

Erik Jense 

Det här är en e-postadress

Schemaönskemål

Mailas minst 3 månader i förväg till schemaläggaren.

Schema

Schemat finns att läsa i Optima som nås via nedan länk. Logga in med användarnamn Ortopeden och lösenord Ortopeden.

Optima (intern länk)

 

Kliniksekreterare

Anette Hedberg

Det här är en e-postadress

AT-ansvarig

Helena Bergh André

Det här är en e-postadress

AT på ortopeden

Länk till ortopedens hemsida, öppnas i nytt fönster

Ta kontakt med den vårdcentral där du är placerad i god tid för att få veta respektive vårdcentrals rutiner kring schemaläggning och lokalt AT-ansvariga.

Kontaktuppgifter vårdcentraler Växjö

Jourläkarcentralen (JLC)

När det gäller jourer på JLC under primärvårdsplaceringen finns krav om 5-6 jourpass (tillsammans med mer erfaren legitimerad kollega) totalt under de 6 månader man är placerad inom primärvården. Ingen jour första månaden.

Jourschema Växjö, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Rutiner för schemaönskemål, frånvaro och ledigheter på JLC finns i JLCs delade mapp som ni finner nedan.

Genväg till Jourläkarcentralens delade mapp, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Ansvarig AT-studierektor primärvården, östra delen

Ola Thorén
Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020