Klinikschema och kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter AT-organisationen

AT/BT-chef Region Kronoberg, Växjö

Martin Isegran
martin.isegran@kronoberg.se

Biträdande AT/BT-chef Region Kronoberg, Ljungby

Robert Berglund
robert.berglund@kronoberg.se

HR- rekryteringsspecialist med särskilt samordnaransvar för AT/BT-läkare, Växjö

Tina Andersson
tina.c.andersson@kronoberg.se

HR - Rekryteringsspecialist, Ljungby

Malin Timhagen

malin.timhagen@kronoberg.se

Administrativt stöd

Linda Rydiander

linda.rydiander@kronoberg.se

AT- Studierektor slutenvård, Centrallasarettet i Växjö

Elias Hultberg
elias.hultberg@kronoberg.se

AT- Studierektor slutenvård, Ljungby lasarett

Peter Eriksson
peter.p.eriksson@kronoberg.se

AT- Studierektor primärvården, östra Kronoberg

Ola Thorén
ola.thoren@kronoberg.se

AT- Studierektor primärvården, västra Kronoberg

Susanne Rosenqvist
susanne.rosenquist@kronoberg.se

AT- Studierektor vuxenpsykiatrin, Kronoberg

Jóhann Hauksson
johann.hauksson@kronoberg.se

Psykiatrin - Klinikscheman och kontaktuppgifter

Schemaläggare/bemanningsassistent

Veronica Kjellbin

Veronica.Kjellbin@kronoberg.se

Schemaönskemål

3 månaders framförhållning med schemaönskemål till schemaläggaren skriftligt. Se rutiner för schemaönskemål och aktuella scheman via nedan länkar.

Information om läkarscheman, intern länk, öppnas i nytt fönster

Kliniksekreterare

Veronica Kjellbin
Veronica.Kjellbin@kronoberg.se

AT-ansvarig

Jóhann Hauksson
johann.hauksson@kronoberg.se

Information om psykiatriplaceringen

Information till AT-läkare, intern länk, öppnas i nytt fönster

Ljungby - Klinikscheman och kontaktuppgifter

Schemafrågor och ledighetsönskemål

Elizabeta Brkovic (schemaläggare läkarenheten) 0372-58 54 01 elizabeta.brkovic@kronoberg.se

Helena Otteborn (verksamhetschef medicinkliniken) 0372-58 53 50

helena.otteborn@kronoberg.se

Ta kontakt i god tid med den vårdcentral där du är placerad för information om rutiner kring schemaläggning och jourtjänstgöring.

Kontaktuppgifter för AT-läkare vårdcentraler Ljungby Region Kronoberg

Ansvarig AT-studierektor för primärvården, västra delen

Susanne Rosenquist

susanne.rosenquist@kronoberg.se

Jourläkarcentralens rutiner och scheman finner ni via nedan länk.

Jourschema Ljungby, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Växjö - Klinikscheman och kontaktuppgifter

AT-ansvarig

Fredrik Beckman

fredrik.beckman@kronoberg.se

Schemaläggare

Tobias Falkenström

tobias.falkenstrom@kronoberg.se

Kliniksekreterare

Linda Rydiander

linda.rydiander@kronoberg.se

Information om AT-placeringen på anestesikliniken inklusive målbeskrivning

Information om AT-placeringen

Övrigt

Under anestesiplaceringens 2 veckor finns starkt begränsat utrymme för frånvaro utan krav på förlängd placering. Schemaläggaren lägger in er i schemat, men alla önskemål om frånvaro och övriga schemafrågor besvaras av AT-ansvarig Fredrik Beckman. Inför placeringens start får ni information via e-post om var ni ska infinna er första dagen och om hur ert individuella upplägg ser ut.

Flexstämplingar och jour

Alla dagar stämplas ordinarie arbetstid enligt anestesiklinikens läkares arbetstider dagtid, även de lediga fredagarna och kvällsjourerna. Stämplingen kan göras i dator i efterhand. Fredagens ledighet på 4,5 h motsvarar ett jourpass. Inga specialstämplingar görs.

Schemaläggare

Rickard Johansson

rickard.johansson@kronoberg.se

Schema

Instruktion för schemaönskemål, pdf, öppnas i nytt fönster 

Schemaönskemål via webben, öppnas i nytt fönster

  • Användarnamn: din regionmejl
  • Lösenord: följ instruktionerna via ovan länk

Kliniksekreterare

Sandra Göransdotter

sandra.goransdotter@kronoberg.se

AT-ansvarig

Emma Strömdahl
emma.stromdahl@kronoberg.se

Klinikinformation

Information till AT-läkare kirurgkliniken Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

Schemaläggare

Marcus Cöster-Stoij

(Observera att det är en funktionsadress som önskemålen ska skickas till och inte schemaläggarens personliga e-post)

shv007.shv@kronoberg.se

Schemaönskemål

Mailas minst 3 månader i förväg till schemaläggaren (funktionsmailadress).

Schema

Schemat finns att läsa i Medinet som nås via nedanstående länk. Om du inte har en inloggning börja med att skapa en sådan.

Medinet (intern länk), öppnas i nytt fönster

Kliniksekreterare

Linda Öhrn Tomasino

linda.ohrn-tomasino@kronoberg.se 

AT-ansvarig

Helena Bergh André

helena.bergh-andre@kronoberg.se

AT på ortopeden

Ortopedens hemsida (intern länk), öppnas i nytt fönster

Ta kontakt med den vårdcentral där du är placerad i god tid för att få veta respektive vårdcentrals rutiner kring schemaläggning och lokalt AT-ansvariga.

Kontaktuppgifter vårdcentraler Växjö

Jourläkarcentralen (JLC)

När det gäller jourer på JLC under primärvårdsplaceringen finns krav om 5-6 jourpass (tillsammans med mer erfaren legitimerad kollega) totalt under de 6 månader man är placerad inom primärvården. Ingen jour första månaden.

Jourschema Växjö, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Rutiner för schemaönskemål, frånvaro och ledigheter på JLC finns i JLCs delade mapp som ni finner nedan.

Genväg till Jourläkarcentralens delade mapp, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Ansvarig AT-studierektor primärvården, östra delen

Ola Thorén
ola.thoren@kronoberg.se

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020