Riktlinjer Cosmic

Reservrutin Cosmic

Reservrutin Cosmic

2018-11-19

|

Gäller för Region Kronoberg

Reservrutin Cosmic - In- och utskrivning

2018-04-23

|

Gäller för Region Kronoberg

Reservrutin Cosmic - Läkemedelshantering i slutenvård

2018-11-19

|

Gäller för Region Kronoberg

Reservrutin Cosmic - Reservnätverk

2018-04-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Reservrutin för diktering

2018-10-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Fasta servicefönster i Cosmic

Infaller den tredje torsdagen i månaden, under max 6 timmar mellan kl.22:30 – 04:30. Anledningen kan vara att rättningar behöver installeras eller ett tekniskt underhåll av Cosmic.

IT informerar alltid slutanvändarna i god tid om vi nyttjar servicefönstret.

Riktlinje för fasta servicefönster

Större ändringar

Det fasta servicefönstret gäller inte för större ändringar t ex en ny version som ofta kräver ett längre avbrott.

Förändringsstopp

Under sommaren samt vid jul- och nyår har IT förändringsstopp. Vid förändringsstoppet genomförs inga servicefönster. Inga planerade ändringar görs i Cosmic under denna tid.

Riktlinjer per modul

Delobjektägare för Remisshantering: Vakant

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

Riktlinjer

Bevakning av Cosmic inkorg svar

2020-05-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Lokal analys

2020-04-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Remiss bild- och funktionsmedicin

2019-01-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Delobjektägare för Vårdadministration och planering: Eva Forslund med stöd av Maria Everthsson för Link

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

Riktlinjer

Delobjektägare för Läkemedel: Christan Romin Blomqvist

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

 

 Medicinska kommittén

Delobjektägare för Remisshantering: Vakant

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

 

Riktlinjer

Meddelande i Cosmic – Messenger

2018-08-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Delobjektägare för Vårdadministration och planering: Eva Forslund

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

Riktlinjer

Koppla reserv- och personnummer

2017-12-05

|

Gäller för Region Kronoberg

Registrering av tolk

2020-06-09

|

Gäller för Region Kronoberg

Sammanslagning av journaler

2017-12-05

|

Gäller för Region Kronoberg

Delobjektägare för Remisshantering: Vakant

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

Vårdbegäran och konsultremiss

2020-03-09

|

Gäller för Region Kronoberg

Delobjektägare för vårddokumentation: Per-Henrik Nilsson

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

Riktlinjer

Uppmärksamhetssignal

Uppmärksamhetsignal

2020-06-08

|

Gäller för Region Kronoberg

Delobjektägare för Vårdadministration och planering: Eva Forslund

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

Fastställd rutin Reminders

2018-09-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Medicinsk prioritet i bokningsunderlag

2018-06-20

|

Gäller för Region Kronoberg

Delobjektägare för vårddokumentation: Per-Henrik Nilsson

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

Riktlinjer

Avvikelser - dokumentation i journal

2020-08-12

|

Gäller för Region Kronoberg, Hälso- och sjukvårdsnämnd

Elektronisk korrespondens från patient

2018-10-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Fast vårdkontakt och Brytpunktssamtal

2019-02-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Frasminne i Cosmic

2019-04-08

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd

Lokal skanning

2018-10-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Nya sökord i Cosmic

2018-11-19

|

Gäller för Region Kronoberg

Omvårdnadsepikris hälso- och sjukvård

2018-06-20

|

Gäller för Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 27 april 2018