Riktlinjer, rutiner, regelverk och styrning

Reservrutin Cosmic

Reservrutin Cosmic

2022-10-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Reservrutin Cosmic - In- och utskrivning

2018-04-23

|

Gäller för Region Kronoberg

Reservrutin Cosmic - Läkemedelshantering i slutenvård

2022-09-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Reservrutin Cosmic - Reservnätverk

2022-08-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Reservrutin för diktering

2022-09-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Reservrutin för Nova

2022-09-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Fasta servicefönster i Cosmic

Infaller den tredje torsdagen i månaden, under max 6 timmar mellan kl.22:30 – 04:30. Anledningen kan vara att rättningar behöver installeras eller ett tekniskt underhåll av Cosmic.

IT informerar alltid slutanvändarna i god tid om vi nyttjar servicefönstret.

Riktlinje för fasta servicefönster

Större ändringar

Det fasta servicefönstret gäller inte för större ändringar t ex en ny version som ofta kräver ett längre avbrott.

Förändringsstopp

Under sommaren samt vid jul- och nyår har IT förändringsstopp. Vid förändringsstoppet genomförs inga servicefönster. Inga planerade ändringar görs i Cosmic under denna tid.

Rutiner driftavbrott

Det är möjligt att läsa i Cosmic under driftavbrottet genom Cosmic läskopia. Ikon för Cosmic läskopia finns på datorns skrivbord.

Använd reservrutin under driftavbrottet.

Reservrutin Cosmic

Reservrutiner medicinska labbsystem

(klinisk kemi och transfusionsmedicin, mikrobiologi, röntgen/klinisk fysiologi, klinisk patologi och cytologi).

Under driftstoppet går det inte att skicka e-recept i Cosmic. De förskrivare som arbetar under driftstoppet behöver skriva ut receptblanketter som kan användas vid behov.

Manual utskrift av tomma receptblanketter

Efter uppgraderingen

För att den nya versionen av Cosmic ska installeras på rätt sätt är det viktigt att en omstart av datorn sker efter uppgraderingen.

Riktlinjer, regelverk och rutiner per modul

Delobjektägare för Remisshantering: Vakant

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

Riktlinjer

Bevakning av Cosmic inkorg svar

2022-01-13

|

Gäller för Region Kronoberg

Lokal analys

2020-04-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Remiss bild- och funktionsmedicin

2019-01-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Delobjektägare för Vårdadministration och planering: Eva Forslund med stöd av Maria Everthsson för Link

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

Riktlinjer

Delobjektägare för Läkemedel: Fredrik Schön

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

 Medicinska kommittén

Riktlinjer och rutiner för Mediahanteraren. Länkade dokument är endast tillgängligt inom regionens nätverk. 

Mediahanterare akutflöde, pdf, öppnas i nytt fönster

Mediahanterare rutin för makulering och patientförväxling

Delobjektägare för Remisshantering: Vakant

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

 

Riktlinjer

Meddelande i Cosmic – Messenger

2022-02-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Delobjektägare för Vårdadministration och planering: Eva Forslund

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

Riktlinjer

Koppla reserv- och personnummer

2022-11-23

|

Gäller för Region Kronoberg

Registrering av tolk

2020-06-09

|

Gäller för Region Kronoberg

Sammanslagning av journaler

2022-11-23

|

Gäller för Region Kronoberg

Utökad logganalys

2022-08-23

|

Gäller för Region Kronoberg

Delobjektägare för Remisshantering: Emil Svalbring

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

Vårdbegäran och konsultremiss

2022-11-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Delobjektägare för vårddokumentation: Per-Henrik Nilsson

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

Riktlinjer

Uppmärksamhetsignal

2021-03-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Delobjektägare för Vårdadministration och planering: Eva Forslund

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

Delobjektägare för vårddokumentation: Per-Henrik Nilsson

Objektägare för Vårdinformationsstöd: Johan Karlsson

Riktlinjer

Avvikelser - dokumentation i journal

2022-06-13

|

Gäller för Region Kronoberg, Hälso- och sjukvårdsnämnd

Elektronisk korrespondens från patient

2021-04-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Fast vårdkontakt och Brytpunktssamtal

2021-08-16

|

Gäller för Region Kronoberg

Frasminne i Cosmic

2021-05-31

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd

Lokal skanning

2021-05-31

|

Gäller för Region Kronoberg

Nya sökord i Cosmic

2021-05-31

|

Gäller för Region Kronoberg

Omvårdnadsepikris hälso- och sjukvård

2021-05-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Riktlinje för tredje person

2021-04-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 19 september 2022