Användarstöd

Här hittar du manualer, mallar och e-guider för Cosmic och nationella vårdtjänster

Kända fel i Cosmic, öppnas i nytt fönster

Reservrutin Cosmic

Cosmic läskopia i reservnätet

Support

IT Portalen, öppnas i nytt fönster

Telefon: 0470-58 20 20, knappval 2

Supporten har öppet vardagar 7-17. Övrig tid finns beredskap i hemmet. Beredskap kontaktas endast i akuta Cosmicärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag.

Se tillgänglighet för nationella tjänster

Intern information

Manualer och användarstöd till Cosmic är endast tillgängligt inom regionens nätverk. 

Superanvändarens roll

Superanvändarna är mycket förenklat sagt, en länk mellan personalen som arbetar med journalsystemet på IT-VIS och personalen som arbetar med hälso- och sjukvård.

 • Det krävs att Superanvändaren har tid avsatt för att arbeta med Cosmicrelaterade frågor.
 • Om Superanvändarna inte hinner med sitt uppdrag påverkas möjligheten att utveckla och förbättra systemet.
 • Superanvändare Cosmic med bred professionsspridning ska finnas på alla enheter.
 • Superanvändaren ska kunna hålla i enklare introduktioner till nyanställda, svara på enklare frågor, vara VIS-kontakt/informationslänk.
 • Verksamhetscheferna har i uppdrag att tillsätta Superanvändare.

Anmälan av ny Superanvändare görs via IT-portalen (se länk ovan).

E-guider och utbildningsmiljö

E-learning

Det finns ett utbildningspaket med filmer (e-learning) och ett antal certifieringsfrågor.

Cosmicanvändare (studerande undantagna) får via mail personlig inloggning till e-learning.

Inloggning till e-learning

Du kan logga in till e-learning på följande sätt:

 • Från Hjälpmenyn i Cosmic. Välj e-learning personlig inloggning för inloggning med användarnamn och lösenord till ditt eget konto med möjlighet att certifiera dig och för åtkomst till ditt eget urval av filmer.
 • Från hjälpmenyn i Cosmic. Välj e-learning allmän inloggning för automatisk inloggning och åtkomst till alla instruktionsfilmer.
 • Via https://elearning.cambio.se/login/index.php

Om du inte har tillgång till Cosmic eller saknar personlig inloggning till e-learning:

Demoanvändare, pdf, öppnas i nytt fönster (intern länk, fungerar endast i Explorer och Edge)

Det finns ett stort urval av filmer som till största delen är skapade i tidigare versioner av Cosmic. Menyerna kan se annorlunda ut men funktionerna är desamma som i Cosmic 8.1.

E-guider Cosmic, öppnas i nytt fönste (intern länk)

Filmerna visas i Windows Media Player (mediaspelaren) och är inspelade utan ljud för att det ska fungera att titta på filmerna även i en vårdmiljö.

Tips: När filmen har startat - högerklicka någonstans på skärmen och välj Helskärm, bilden blir då större och lättare att se.

I utbildningsmiljön Cosmic utbildning Ny ver kan du själv testa hur det är att jobba i Cosmic.

Tips: Testa dig fram i utbildningsmiljön samtidigt som du tittar på E-learningfilmerna.

Manualer och information

Ett digitalt patientformulär är ett strukturerat formulär som skickas digitalt till invånaren via Cosmic. Invånaren fyller i formuläret via 1177 och svaret kan läsas digitalt i Cosmic.

Instruktion patientformulär Cosmic och 1177, pdf, öppnas i nytt fönster

Skicka påminnelse via 1177, pdf, öppnas i nytt fönster

Beställ ett nytt formulär

Lista på tillgängliga formulär 

FormulärVerksamhet
AKT Astma Kontroll Test Primärvård, Sjukhusvård
Allergivaccination Björk Sjukhusvård 
Allergivaccination Gräs Sjukhusvård
Allergivaccination Katt Sjukhusvård
Barn med fetma Sjukhusvård 
Hälsodeklaration inför operation Sjukhusvård
Hälsodeklaration inför operation för barn 0-16 år Sjukhusvård
Inskrivning graviditet Sjukhusvård
IPSS symtomskattning prostatabesvär Primärvård, Sjukhusvård

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, regioner, kommuner eller privata vårdgivare.

Användarstöd

Inloggning via uthopp i Cosmic, pdf, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg och NPÖ, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om NPÖ och vilken information vi och andra visar

Nationellt ordinationsverktyg för dosläkemedel.

Öppna Pascal

Reservlänk, om den ordinarie inte fungerar, öppnas i nytt fönster

 Om ingen av länkarna fungerar, kontrollera driftstatus för tjänsten Pascal.

Driftstatus, inera.se, öppnas i nytt fönster

Pascal demo

I demomiljön kan du arbeta och testa själv med fiktiva patienter.

Pascal demomiljö

Användarstöd

Pascal handbok, öppnas i nytt fönster

VIS-supporten, tel: 0470-58 2020, knappval 2

Behörighet

För att använda Pascal krävs inloggning med e-tjänstekort samt att användaren har ett medarbetaruppdrag kopplat till vårdenheten.

Ytterligare information

Dosförpackade läkemedel, vårdgivarwebben, öppnas i nytt fönster

Vår dosleverantör

Apotekstjänst Sverige AB

Kontakta i första hand VIS-supporten, dosleverantören hanterar endast  frågor gällande leveranser, direktleveransavtal, avvikelser och  betalningsalternativ/fakturor.

Telefonnummer: 010-221 69 70
Det här är en e-postadress
Fax: 08-766 79 17
www.apotekstjanst.se, öppnas i nytt fönster
Kundservice har öppet vardagar kl 8-17

Testa din e-legitimation

Intygstjänsten hanterar ett elektroniskt informationsutbytet mellan hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Transportstyrelsen. Det pågår även arbete med att göra det möjligt för andra statliga myndigheter att ta emot elektroniska intyg. 

Användarstöd

Webcert användarmanual

Webcert frågor och svar

Webcert release notes

Läs mer om intygstjänsten på Ineras sida

Informationssäkerhet

Loggkontroller för Cosmic genomförs i en rapport som är behörighetsstyrd i verktyget Business Object.

Loggkontroller för nationella vårdtjänster genomförs via en nationell tjänst, se beskrivning nedan.

Verksamhetschef beställer behörighet för loggkontroll.

Genomförda kontroller dokumenteras månadsvis för att möjliggöra en uppföljning av att riktlinjen. 

Beställa behörighet för kontroll och dokumentation

Riktlinje för kontroll av loggar

Geomföra loggkontroller för nationella tjänster

Dokumentation Cosmicloggar, utforskaren

Utbildningsmaterial

Utbildning logg och loggkontroll, ppt, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om patientdatalag från statens offentliga utredningar, ppt, öppnas i nytt fönster 

Journalenheten hanterar beställningar om invånare vill spärra journalinformation eller häva redan spärrad information.

Journalenheten lämnar även ut loggutdrag.

Läs mer om patientjournalen på 1177 Vårdguiden

Kontaktinformation Journalenheten

 • via e-tjänsterna på 1177.se, sök journalenheten
 • e-post: Det här är en e-postadress
 • telefon: 0470-588522 (telefontid onsdagar 9-11)

Det finns blanketter för beställning av spärr eller loggutdrag som invånaren fyller i och returnerar till Journaleheten. Vid spärrhantering skannas blanketten till Cosmic av Journalenheten.

Senast uppdaterad: 11 augusti 2020