Användarstöd VIS

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som kommer till VIS-supporten.

Support

Telefon: 0470-58 20 20, knappval 2

Supporten har öppet vardagar 7-17. Övrig tid finns beredskap i hemmet. Beredskap kontaktas endast i akuta Cosmicärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag.

Intern information

Länkade dokument är endast tillgängligt inom regionens nätverk. 

Manualer och information

Ett digitalt patientformulär är ett strukturerat formulär som skickas digitalt till invånaren via Cosmic. Invånaren fyller i formuläret via 1177 och svaret kan läsas digitalt i Cosmic.

Instruktion patientformulär Cosmic och 1177, pdf, öppnas i nytt fönster

Skicka påminnelse via 1177, pdf, öppnas i nytt fönster

Beställ ett nytt formulär, öppnas i Word

Statistik över besvarade formulär, QlikView (intern länk), öppnas i nytt fönster

Information till patienten 

Så loggar du in på 1177.se med bank-id eller Freja e-id plus.pdf, A5, öppnas i nytt fönster

Så loggar du in på 1177.se, öppnas i nytt fönster

Tillgängliga formulär 

Flera av länkarna nedan är interna. Du behöver vara ansluten till regionen nätverk för att kunna öppna dem. 

Formulär
AKT Astma Kontroll Test
AKT Astma Kontroll Test för barn 4-11 år
Allergiutredning
Allergivaccination Björk
Allergivaccination Gräs
Allergivaccination Katt
AUDIT Självskattning av alkoholvanor
Barn med fetma
Bedömning inför eventuell aktivitets- och sjukersättning
Uppföljning inför eventuell sjukskrivning
Bedömning inför eventuell sjukskrivning
BHV Frågeformulär till föräldrar - språk 2.5 år
BHV Frågeformulär till föräldrar - språk 3 år
Brev om mig från mina föräldrar efter utomlänsvård på neonatalavdelning
CAT självskattning vid KOL
DLQI - Psoriasis
DUDIT Självskattning av droganvändning

ESS Epworths sömnighetsskala

Frågeformulär om smärtproblem (Lintons kortversion)
Födoämnesöverkänslighet
GAD-7 Självskattning vid ångest
Hjälpmedelsuppföljning
Hälsodeklaration inför operation
Hälsodeklaration inför operation för barn 0-16 år
Hälsoskattning för cancerrehabilitering
Inför bentäthetsmätning
Inskrivning graviditet

Inför bedömning av höftproblem med HOOS

Inför bedömning av knäproblem med KOOS

IPSS symtomskattning prostatabesvär

ISI Självskattning vid sömnbesvär

KEDS Självskattning vid utmattningssymtom

Levnadsvanor
MADRS-S  Självskattning vid depression
Mat, insulin och blodsockerregistrering
Menopaus självskattningsskala
mMRC Självskattning av dyspné
PSS-10 Självskattning vid stress
Psoriasis Levnadsvanor
RAND-36 Hälsa och livskvalitet
Självskattning inför hörselrehabilitering
Självskattning vid ECT
Sömndagbok
Tobaksfri inför operation och behandling
 WOHODAS - självskattning av hälsa och funktionsnivå

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, regioner, kommuner eller privata vårdgivare.

Användarstöd

Inloggning via uthopp i Cosmic, pdf, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg och NPÖ, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om NPÖ och vilken information vi och andra visar

Intygstjänsten hanterar ett elektroniskt informationsutbytet mellan hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Transportstyrelsen. Det pågår även arbete med att göra det möjligt för andra statliga myndigheter att ta emot elektroniska intyg. 

Användarstöd

Webcert användarmanual, pdf, öppnas i nytt fönster

Webcert frågor och svar, pdf, öppnas i nytt fönster

Instruktion dödsbevis och dödsintyg, pdf, öppnas i nytt fönster

Webcert release notes, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om intygstjänsten på inera.se, öppnas i nytt fönster

Informationssäkerhet

Loggkontroller för Cosmic genomförs i en Qlik Sense-applikation.

Loggkontroller för nationella vårdtjänster genomförs via en nationell tjänst, se beskrivning nedan.

Verksamhetschef beställer behörighet för loggkontroll.

Genomförda kontroller dokumenteras månadsvis för att möjliggöra en uppföljning av att riktlinjen. 

Beställa behörighet för kontroll och dokumentation

Riktlinje för kontroll av loggar

Genomförda loggkontroller för nationella tjänster

Dokumentation Cosmicloggar, utforskaren

Utbildningsmaterial

Utbildning logg och loggkontroll, ppt, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om patientdatalag från statens offentliga utredningar, ppt, öppnas i nytt fönster 

Journalenheten hanterar beställningar om invånare vill spärra journalinformation eller häva redan spärrad information.

Spärrad journal i Cosmic, pdf, öppnas i nytt fönster

Journalenheten lämnar även ut loggutdrag.

Läs mer om patientjournalen på 1177.se, öppnas i nytt fönster

Kontaktinformation Journalenheten

  • via e-tjänsterna på 1177.se, sök journalenheten
  • e-post: journalenheten@kronoberg.se
  • telefon: 0470-58 85 22 (telefontid vardagar 8-10)

Det finns blanketter för beställning av spärr eller loggutdrag som invånaren fyller i och returnerar till Journalenheten. Vid spärrhantering skannas blanketten till Cosmic av Journalenheten.

Senast uppdaterad: 3 maj 2022