Användarstöd

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som kommer till VIS-supporten.

Support

Telefon: 0470-58 20 20, knappval 2

Supporten har öppet vardagar 7-17. Övrig tid finns beredskap i hemmet. Beredskap kontaktas endast i akuta Cosmicärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag.

Intern information

Länkade dokument är endast tillgängligt inom regionens nätverk. 

Manualer och information

Flöde för vaccinationer

Skiss på flöde 2021-01-13

Tidbokning via 1177.se och Cosmic

Webbtidbokning för vaccination mot Covid-19

Manuell tidbokning för vaccination mot Covid-19 

Registrera vaccination

Det behövs fyra moment för att registrera och dokumentera en vaccination (se manualer). Registreringen av vaccination ska göras samma dag som den ges.

  • Registrera och betalregistrera vårdkontakt på rätt vårdenhet
  • Dokumentera hälsodeklaration, priogrupp, koder
  • Ordinera vaccin
  • Administrera att vaccinationen är utförd

Automatiserad registrering (robot)

Du som ska registrera vaccinationen med robotflödet behöver ha ordinationsrätt i Cosmic, detta beställs via IT-portalen, VIS-support.

Instruktion:

Registrera vaccin mot Covid-19 med hjälp av "robot", pdf, öppnas i nytt fönster 

Filmer som visar hur en vaccinationsregistrering med robot fungerar:

Robotflöde vid vaccination - Välj själv film med eller utan bokning (intern länk)

Robotflöde vid vaccination - När en bokning finns

Robotflöde vid vaccination - När det inte finns en bokning

Här beställer du programmet till din dator:

Beställning av installation - gäller ej vårdcentraler och kommuner där roboten finns installerad

I fältet för program söker du Cosmic och väljer Cosmic automationsrobot

Manuell registrering 

Används endast i undantagsfall alternativt som reservrutin om roboten ej fungerar

Instruktion registrera vaccin mot Covid-19 inkl hälsodeklaration, pdf, öppnas i nytt fönster.

Felhantering

Sök fram och makulera dubbla kontakter

Makulera registrering av vaccination

Intyg

Det pågår ett arbete inom EU att ta fram ett Covidbevis som är ett godkänt resebevis inom EU. Vaccination mot Covic-19 är den första delen som kommer visas upp, framöver kommer även negativt Covid19 test och antikroppstest visas i Covidbeviset. Detta ska vara klart till juli.
Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19 - Regeringen.se

Region Kronoberg hänvisar till det kommande Covidbeviset eller genom en utskrift i journalen som kan göras via 1177 alt från den vårdgivare som har vaccinerat. I de fall ett intyg om vaccination ändå behövs ska det debiteras som en vara i Cosmic "Vaccinationsintyg Covid-19".

Reservrutin

Använd Folkhälsomyndighetens blankett för hälsodeklaration, skriv ut och efterregistrera i Cosmic så snart som möjligt.

Hälsodeklaration vuxna, pdf, öppnas i nytt fönster.

Ett digitalt patientformulär är ett strukturerat formulär som skickas digitalt till invånaren via Cosmic. Invånaren fyller i formuläret via 1177 och svaret kan läsas digitalt i Cosmic.

Instruktion patientformulär Cosmic och 1177, pdf, öppnas i nytt fönster

Skicka påminnelse via 1177, pdf, öppnas i nytt fönster

Beställ ett nytt formulär, öppnas i Word

Information till patienten 

Så loggar du in på 1177.se med bank-id eller Freja e-id plus.pdf, A5, öppnas i nytt fönster

Så loggar du in på 1177.se, öppnas i nytt fönster

Så fyller du i ditt frågeformulär på 1177, pdf, öppnas i nytt fönster

Tillgängliga formulär 

FormulärVerksamhet
AKT Astma Kontroll Test Primärvård och Specialiserad vård
AKT Astma Kontroll Test för barn 4-11 år Primärvård och Specialiserad vård
Allergivaccination Björk Specialiserad vård
Allergivaccination Gräs Specialiserad vård
Allergivaccination Katt Specialiserad vård
AUDIT Självskattning av alkoholvanor  
Barn med fetma Specialiserad vård
BHV Frågeformulär till föräldrar - språk 2.5 år Primärvård
BHV Frågeformulär till föräldrar - språk 3 år Primärvård
Brev om mig från mina föräldrar efter utomlänsvård på neonatalavdelning Specialiserad vård
CAT självskattning vid KOL Primärvård och Specialiserad vård
DLQI - Psoriasis  
DUDIT Självskattning av droganvändning  
ESS Epworths sömnighetsskala  
GAD-7 Självskattning vid ångest Primärvård och Specialiserad vård
Hälsodeklaration inför operation Specialiserad vård
Hälsodeklaration inför operation för barn 0-16 år Specialiserad vård
Hälsoskattning för cancerrehabilitering  
Inför bentäthetsmätning Specialiserad vård
Inskrivning graviditet Specialiserad vård
Inför ansökan om aktivitets- och sjukersättning Alla enheter
Inför ansökan om sjukpenning Alla enheter
IPSS symtomskattning prostatabesvär Primärvård och Specialiserad vård

ISI Självskattning vid sömnbesvär

Primärvård och Specialiserad vård

KEDS Självskattning vid utmattningssymtom

 
Levnadsvanor Primärvård och Specialiserad vård
mMRC Självskattning av dyspné Primärvård
PHQ-9 Självskattning vid depression primärvård och Specialiserad vård
PSS-10 Självskattning vid stress  
Psoriasis Levnadsvanor  
Självskattning inför hörselrehabilitering  
Sömndagbok  
Tobaksfri inför operation och behandling  

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, regioner, kommuner eller privata vårdgivare.

Användarstöd

Inloggning via uthopp i Cosmic, pdf, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg och NPÖ, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om NPÖ och vilken information vi och andra visar

Nationellt ordinationsverktyg för dosläkemedel.

Öppna Pascal

Reservlänk, om den ordinarie inte fungerar, öppnas i nytt fönster

 Om ingen av länkarna fungerar, kontrollera driftstatus för tjänsten Pascal.

Driftstatus, inera.se, öppnas i nytt fönster

Pascal demo

I demomiljön kan du arbeta och testa själv med fiktiva patienter.

Pascal demomiljö

Användarstöd

Pascal handbok, öppnas i nytt fönster

VIS-supporten, tel: 0470-58 2020, knappval 2

Behörighet

För att använda Pascal krävs inloggning med e-tjänstekort samt att användaren har ett medarbetaruppdrag kopplat till vårdenheten.

Ytterligare information

Dosförpackade läkemedel, vårdgivarwebben, öppnas i nytt fönster

Vår dosleverantör

Apoteket AB

Kontakta i första hand VIS-supporten, dosleverantören hanterar endast  frågor gällande leveranser, direktleveransavtal, avvikelser och  betalningsalternativ/fakturor.

Telefonnummer: 010-447 76 76

Det här är en e-postadress
www.apoteket.se, öppnas i nytt fönster
Kundservice har öppet vardagar kl  8-17

Testa din e-legitimation

Taligenkänning håller på att breddinföras i Region Kronoberg. 

Här kan du läsa mer om hur breddinförandet går till.

Intygstjänsten hanterar ett elektroniskt informationsutbytet mellan hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Transportstyrelsen. Det pågår även arbete med att göra det möjligt för andra statliga myndigheter att ta emot elektroniska intyg. 

Användarstöd

Webcert användarmanual, pdf, öppnas i nytt fönster

Webcert frågor och svar, pdf, öppnas i nytt fönster

Webcert release notes, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om intygstjänsten på inera.se, öppnas i nytt fönster

Informationssäkerhet

Loggkontroller för Cosmic genomförs i en rapport som är behörighetsstyrd i verktyget Business Object.

Loggkontroller för nationella vårdtjänster genomförs via en nationell tjänst, se beskrivning nedan.

Verksamhetschef beställer behörighet för loggkontroll.

Genomförda kontroller dokumenteras månadsvis för att möjliggöra en uppföljning av att riktlinjen. 

Beställa behörighet för kontroll och dokumentation

Riktlinje för kontroll av loggar

Geomföra loggkontroller för nationella tjänster

Dokumentation Cosmicloggar, utforskaren

Utbildningsmaterial

Utbildning logg och loggkontroll, ppt, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om patientdatalag från statens offentliga utredningar, ppt, öppnas i nytt fönster 

Journalenheten hanterar beställningar om invånare vill spärra journalinformation eller häva redan spärrad information.

Journalenheten lämnar även ut loggutdrag.

Läs mer om patientjournalen på 1177 Vårdguiden

Kontaktinformation Journalenheten

  • via e-tjänsterna på 1177.se, sök journalenheten
  • e-post: Det här är en e-postadress
  • telefon: 0470-58 85 22 (telefontid vardagar 8-12)

Det finns blanketter för beställning av spärr eller loggutdrag som invånaren fyller i och returnerar till Journaleheten. Vid spärrhantering skannas blanketten till Cosmic av Journalenheten.

Senast uppdaterad: 10 september 2021