Nationell samverkan - Inera

Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Uppdraget är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur. Ineras fokus speglar regionernas satsningsområden och syftar till att underlätta för både vårdgivare och patienter.

Inera tillhandahåller nationella tjänster inom e-hälsa. Allt från invånarens
e-tjänster via 1177 till mer infrastrukturella stödtjänster som  identifieringstjänst SITHS eID

Ineras tjänster A-Ö, öppnas i nytt fönster

Vad pågår hos Inera

Pågående projekt och utredningar - Inera, öppnas i nytt fönster

Inkomna ärenden till regionen

Nedanstående länkar öppnas i Stratsys och fungerar ej för externa användare

Intresseanmälningar, öppnas i Stratsys

Avsiktsförklaringar (beställningar), öppnas i Stratsys

Det regionala programrådet är en strategisk grupp där Inera och regionerna samverkar

Regionalt programråd - Inera, öppnas i nytt fönster

Regionen har också representation i ett antal expertgrupper inom informationssäkerhet, arkitektur och olika användarforum för Ineras tjänster

Expertgrupper - Inera, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 31 oktober 2022