Utbildningar

Du får stöd att utvecklas i din yrkesroll med lärarledd utbildning.

Grundutbildning Cosmic

Utbildningen är en lärarledd utbildning i form av visning. Utbildningen riktar sig främst till nya användare och är ett komplement till e-learning och instruktionsfilmer/e-guider. För utbildning av ny medarbetare finns även certifiering.

Fördjupningskurser Cosmic

Vi erbjuder fördjupningskurser i Cosmic i form av lärarledd utbildning vid dator samt visningar. Saknar du någon utbildning går det bra att skicka en förfrågan till oss på:

Det här är en e-postadress

Kursplaner

Innehåll

 • Inloggning
 • Support
 • Region Kronobergs webbplatser

Mål

 • Ha kännedom om IT-avdelningen supportorganisation och kontaktvägar
 • Kunna ta del av och söka information som gäller VIS på Region Kronobergs webbplatser
 • Ha kännedom om att det finns generella reservrutiner vid driftstopp i Cosmic, men att användaren själv bör ta del av de rutiner som finns på den egna enheten

Nybörjarkurs i journalsystemet Cosmic. Kursen är i visningsform och vänder sig främst till dig som aldrig tidigare jobbat i Cosmic.

Syftet med grundkursen, Cosmic – Undersköterska/Skötare, är att få ut det bästa av journalsystemet genom ökad kundskap av dess funktioner. Du ska genom denna utbildning klara ditt arbete på daglig basis.

Innehåll

I grundkursen ges kunskap om

 • Allmän information om VIS och IT-support
 • Vårdmodellen
 • Sökning av patient och listor
 • Patientkort /Patientlist med symboler (även UMS)
 • Journal, vårdplaner och journaltabell
 • Patientöversikt
 • Beställning provbunden
 • Inmatning av lokala analyser
 • Besökslista
 • Inskrivningsöversik

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren:

 • kunna hantera grunderna i journalsystemet som är väsentligt för sin yrkesroll
 • ha kännedom om var användarstöd återfinns

Tidsåtgång

Ett kurstillfälle omfattar två timmar inklusive paus

Målgrupp

Nyanställd personal inom Region Kronoberg som aldrig tidigare arbetat i Cosmic

Anmälan

Anmälan görs via Kometensportalen

Nybörjarkurs i journalsystemet Cosmic. Kursen är i visningsform och vänder sig främst till dig som aldrig tidigare jobbat i Cosmic men även för dig som fått ny yrkesprofession. 

Syftet med grundkursen, Cosmic - Sjuksköterska, är att få ut det bästa av journalsystemet genom ökad kundskap av dess funktioner. Du ska genom denna utbildning klara ditt arbete på daglig basis.

Innehåll

I grundkursen ges kunskap om

 • Allmän information om VIS och IT-support
 • Vårdmodellen
 • Patientkort /Patientlist med symboler (även UMS)
 • Journal, vårdplan, journaltabell
 • Patientöversikt
 • Remiss
 • Svar provbunden
 • Beställning provbunden
 • Provtagningsunderlag
 • Inmatning av lokala analyser
 • Besökslista
 • Inskrivningsöversikt
 • Läkemedel, läkemedelslista, utdelningsvy, telefonordination, generella direktiv (GD)

 Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren:

 • kunna hantera grunderna i journalsystemet som är väsentligt för sin yrkesroll
 • ha kännedom om var användarstöd återfinns

 Tidsåtgång

Ett kurstillfälle omfattar fyra timmar inklusive paus

Målgrupp

Nyanställd personal inom Region Kronoberg som aldrig tidigare arbetat i Cosmic

Anmälan

Anmälan görs via Kompetensportalen

Nybörjarkurs i journalsystemet Cosmic. Kursen är i visningsform och vänder sig främst till dig som aldrig tidigare jobbat i Cosmic men även för dig som fått ny yrkesprofession.

Syftet med grundkursen, Cosmic - Läkare, är att få ut det bästa av journalsystemet genom ökad kundskap av dess funktioner. Du ska genom denna utbildning klara ditt arbete på daglig basis.

Innehåll 

I grundkursen ges kunskap om

 • Allmän information om VIS och IT-support
 • Vårdmodellen
 • Patientkort /Patientlist med symboler (även UMS)
 • Journal
 • Patientöversikten
 • Analysytan
 • Remiss
 • Svar provbunden
 • Beställning provbunden/radiologi
 • Besökslista
 • Inskrivningsöversikten
 • Läkemedel, läkemedelslista, ny ordination, recept

 Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren:

 • kunna hantera grunderna i journalsystemet som är väsentligt för sin yrkesroll
 • ha kännedom om var användarstöd återfinns

 Tidsåtgång

Ett kurstillfälle omfattar fyra timmar inklusive paus

Målgrupp

Nyanställd personal inom Region Kronoberg som aldrig tidigare arbetat i Cosmic

Anmälan

Anmälan görs via Kompetensportalen

Lärarledd utbildning vid dator, 1 tim och 30 min

Innehåll

Journal

 • VIS, information
 • Hjälp och kortkommando
 • Patient
 • UMS, Uppmärksamhetssignalen
 • Patientkort
 • Läsa journal
 • Messenger

Beställning och Svar

 • Svar provbunden

Läkemedel

 • Läkemedelslista
 • Uthopp

Mål

Att i Cosmic, på ett patientsäkert sätt:

 • Ta del av UMS
 • Ta del av information i journal
 • Ta del av svar i svar provbunden
 • Ta del av aktuella och tidigare ordinationer
 • Ha kännedom om dubblett-, interaktions-, graviditets-, amnings- och läkemedelsrelaterad varning
 • Ha kännedom om uthopp (FASS, Läskopia Waranordination och Pascal)
 • Hantera recept
 • Ordinera, ändra och sätta ut läkemedel inom öppenvård

Målgrupp

Användare TVC (Tandvårdcentrum) som önskar grundutbildning i Cosmic.

Lärarledd utbildning vid dator, 8 tim uppdelat på två 4 tim tillfällen

Innehåll

 • VIS information
 • GUI (användargränssnitten)
 • UMS (Uppmärksamhetssignal)
 • Patientkort
 • Journalen
 • Patientöversikten
 • Messenger
 • In- och utskrivning
 • Läkemedel
 • Remiss
 • Beställning och svar
 • Vårdadministration

Mål

 • Att på ett patientsäkert sätt kunna dokumentera och söka information i Cosmic
 • Ha kännedom om IT-avdelningens supportorganisation och kontaktvägar
 • Kunna ta del av och söka information som gäller VIS på Region Kronobergs interna webb
 • Ha kännedom om att det finns generella reservrutiner vid driftstopp i Cosmic, men att användaren själv bör ta del av de rutiner som finns på den egna enheten

Målgrupp

Superanvändare i kommun vid uppstart av Cosmic.

Information och visning av funktioner i Cosmic

Innehåll

 • VIS information
 • Orientering i Cosmic
 • Patient/elev
 • UMS
 • Patientkort
 • Patientöversikt
 • Anslutningsöversikt
 • Journal
 • Läkemedel
 • Remiss
 • Beställning och svar
 • Översikter
 • Messenger 
 • Resursplanering

Mål

Att på ett patientsäkert sätt kunna dokumentera och söka information i Cosmic.

Målgrupp

Skolsköterskor och övrig vårdpersonal på kommunala skolor.

Kursplan för informationssäkerhet och loggkontroll i Cosmic samt nationella tjänster, öppnas i nytt fönster, pdf

Utbildning hålls varje termin, se planerade tillfällen i kalendern för utbildningar.

Senast uppdaterad: 25 juni 2019