Utbildningar

Stöd att utveckla dina kunskaper i journalsystemet.

Behöver du mer kunskap i journalsystemet? VIS erbjuder utbildningar i många olika former (Filmer via Cambios Utbildningsportal, lokala utbildningsmaterial samt lärarledda utbildningar) allt för att underlätta din vardag.  

Hittar du inte det du söker är du alltid välkommen att inkomma med en förfrågan på utbildning med just ditt önskemål.

Beställningsunderlag (intern länk), word, öppnas i nytt fönster

IT-portalen (intern länk)

Filmer och utbildningsmiljö

Filmer

För att lära dig mer om Cosmic och dess funktioner erbjuder vi utbildningspaket med filmer.

Inloggning till Utbildningsportal

Du kan nå utbildningsportalen på följande sätt:

Om du inte har tillgång till Cosmic eller saknar personlig inloggning till Utbildningsportalen:

Demoanvändare, pdf, öppnas i nytt fönster (intern länk, fungerar endast i Edge)

Det finns ett stort urval av filmer som till största delen är skapade i tidigare versioner av Cosmic. Menyerna kan se annorlunda ut men funktionerna är desamma som i Cosmic 8.1.

E-guider Cosmic, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Filmerna visas i Windows Media Player (mediaspelaren) och är inspelade utan ljud för att det ska fungera att titta på filmerna även i en vårdmiljö.

Tips: När filmen har startat - högerklicka någonstans på skärmen och välj Helskärm, bilden blir då större och lättare att se.

I utbildningsmiljön Cosmic Utbildning kan du själv testa hur det är att jobba i Cosmic.

Tips: Testa dig fram i utbildningsmiljön samtidigt som du tittar på filmklipp via Utbildningsportalen.

Du hittar Cosmic Utbildningsmiljö under Startmenyn i Windows - Cosmic

För dig som är nyanställd

För vem?

Cosmic basutbildning vänder sig till dig som är nyanställd inom Region Kronoberg och aldrig tidigare jobbat i journalsystemet. 

Hur?

Cosmic basutbildning sker genom självständigt lärande via eLearning i kombination med att du testar i Comic Utbildningsmiljö.

Anmälan via Kompetensportalen Cosmic, grund för undersköterskor och skötare

För vem?

Cosmic basutbildning vänder sig till dig som är nyanställd inom Region Kronoberg och aldrig tidigare jobbat i journalsystemet. 

Hur?

Cosmic basutbildning sker genom självständigt lärande via eLearning i kombination med att du testar i Comic Utbildningsmiljö.

Anmälan via Kompetensportalen Cosmic, grund för sjuksköterskor och medicinska sekreterare

För vem?

Cosmic basutbildning vänder sig till dig som är nyanställd inom Region Kronoberg och aldrig tidigare jobbat i journalsystemet. 

Hur?

Cosmic basutbildning sker genom självständigt lärande via eLearning i kombination med att du testar i Comic Utbildningsmiljö.

Anmälan via Kompetensportalen Cosmic, grund för läkare

Lärarledd utbildning vid dator, 1 tim och 30 min

Innehåll

Journal

 • VIS, information
 • Hjälp och kortkommando
 • Patient
 • UMS, Uppmärksamhetssignalen
 • Patientkort
 • Läsa journal
 • Messenger

Beställning och Svar

 • Svar provbunden

Läkemedel

 • Läkemedelslista
 • Uthopp

Mål

Att i Cosmic, på ett patientsäkert sätt:

 • Ta del av UMS
 • Ta del av information i journal
 • Ta del av svar i svar provbunden
 • Ta del av aktuella och tidigare ordinationer
 • Ha kännedom om dubblett-, interaktions-, graviditets-, amnings- och läkemedelsrelaterad varning
 • Ha kännedom om uthopp (FASS, Läskopia Waranordination och Pascal)
 • Hantera recept
 • Ordinera, ändra och sätta ut läkemedel inom öppenvård

Målgrupp

Användare i Folktandvården som önskar grundutbildning i Cosmic.

Lärarledd utbildning vid dator, 8 tim uppdelat på två 4 tim tillfällen

Målgrupp

Utvalda Superanvändare när ny kommun ansluter sig till Cosmic.

Innehåll

 • VIS information
 • GUI (användargränssnitten)
 • UMS (Uppmärksamhetssignal)
 • Patientkort
 • Journalen
 • Patientöversikten
 • Messenger
 • In- och utskrivning
 • Läkemedel
 • Remiss
 • Beställning och svar
 • Vårdadministration

Mål

 • Att på ett patientsäkert sätt kunna dokumentera och söka information i Cosmic
 • Ha kännedom om IT-avdelningens supportorganisation och kontaktvägar
 • Kunna ta del av och söka information som gäller VIS på Region Kronobergs interna webb
 • Ha kännedom om att det finns generella reservrutiner vid driftstopp i Cosmic, men att användaren själv bör ta del av de rutiner som finns på den egna enheten

 

Information och visning av funktioner i Cosmic

Innehåll

 • VIS information
 • Orientering i Cosmic
 • Patient/elev
 • UMS
 • Patientkort
 • Patientöversikt
 • Anslutningsöversikt
 • Journal
 • Läkemedel
 • Remiss
 • Beställning och svar
 • Översikter
 • Messenger 
 • Resursplanering

Mål

Att på ett patientsäkert sätt kunna dokumentera och söka information i Cosmic.

Målgrupp

Skolsköterskor och övrig vårdpersonal på kommunala skolor.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är nyanställd inom Region Kronoberg och aldrig tidigare jobbat i journalsystemet Cosmic. 

Hur?

Kursen är i digital form via eLearning.

Cambios eLearning  Grundutbildningar Vårdpersonal utan läkemedelsbehandling

För vem?

Cosmic grundutbildning vänder sig till dig som är hyrpersonal inom Region Kronoberg och aldrig tidigare jobbat i journalsystemet. 

Hur?

Hyrpersonal ska enligt avtal gå igenom Cosmic grundutbildning innan tjänstgöringens start. Cosmic grundutbildning sker genom självständigt lärande via eLearning.

Cambios eLearning  Introduktionskurser

För dig som behöver repetition

För vem?

Kursen vänder sig till dig som känner dig ringrostig. Kanske har du varit tjänstledig eller är i behov av en uppfräschning. Kursen väders sig även till dig som tidigare jobbat i vården och nu kallats in med kort varsel.  

Hur?

Kursen är i digital form via eLearning där du samtidigt erbjuds möjlighet att testa parallellt i Comic Utbildningsmiljö.

Cambios eLearning  Introduktionskurser Undersköterska slutenvård eller öppenvård

För vem?

Kursen vänder sig till dig som känner dig ringrostig. Kanske har du varit tjänstledig eller är i behov av en uppfräschning. Kursen väders sig även till dig som tidigare jobbat i vården och nu kallats in med kort varsel.  

Hur?

Kursen är i digital form via eLearning där du samtidigt erbjuds möjlighet att testa parallellt i Comic Utbildningsmiljö.

Cambios eLearning  Introduktionskurser Sjuksköterska slutenvård eller öppenvård

För vem?

Kursen vänder sig till dig som känner dig ringrostig. Kanske har du varit tjänstledig eller är i behov av en uppfräschning. Kursen väders sig även till dig som tidigare jobbat i vården och nu kallats in med kort varsel.  

Hur?

Kursen är i digital form via eLearning där du samtidigt erbjuds möjlighet att testa parallellt i Comic Utbildningsmiljö.

Cambios eLearning  Introduktionskurser Läkare slutenvård eller öppenvård

För vem?

Kursen vänder sig till dig som känner dig ringrostig. Kanske har du varit tjänstledig eller är i behov av en uppfräschning. Kursen väders sig även till dig som tidigare jobbat i vården och nu kallats in med kort varsel.  

Hur?

Kursen är i digital form via eLearning där du samtidigt erbjuds möjlighet att testa parallellt i Comic Utbildningsmiljö.

Cambios eLearning  Introduktionskurser Kommunanvändare

Fördjupning och övriga utbildningar

Kurserna i Boka och kalla patient är indelade i Bas 1, Bas 2 och Fördjupning. Beroende på vilka kunskaper du har inom området sedan tidigare anpassar du själv vilka delar du behöver tillgodose dig.

Kurserna finns tillgängliga på Cambios utbildningsportal. Första gången du klickar på en länk kommer du till inloggningssida. Sätt i ditt SITHS-kort och välj Kronoberg längst ner på sidan. Klicka sedan på länken till filmen igen så kan du starta filmen.

Bas 1

Mål: Kunskap om hur vyerna som används för att boka och kalla patienter i Cosmic ser ut.

Riktar sig till dig som inte har bokat och kallat patienter tidigare. Repetition för personal som önskar det.

Tidsåtgång ca 30 min

Introduktion Resursplanering (04:00)
Navigering Bokningsunderlag (04:01)
Översikt Bokningsunderlag (01:00)
Översikt Snabbokningsunderlag (01:00)
Navigering Planerade vårdåtgärder (02:29)
Översikt Planerade vårdåtgärder (01:00)
Navigering Tidbok (04:36)
Översikt Tidbok (01:00)
Navigering Kontaktöversikt (01:13)
Översikt Kontaktöversikt (01:00)

Introduktion Vårdadministration Kassahantering
Navigering Vårdkontakt och efterregistrering (03:45)

Bas 2

Mål: Kunskap om grundfunktioner i Cosmic för att genomföra en bokning och kalla patienter.

Fortsättningskurs efter utförd Boka och kalla patient – Bas 1.

Riktar sig till dig som inte har bokat och kallat patienter tidigare. Repetition för personal som önskar det.

Tidsåtgång ca 18 min

Bokningsunderlag
Skapa bokningsunderlag för patient (03:24)
 Planerade vårdåtgärder
Boka planerat öppenvårdsbesök (01:40)
Hantera utebliven vårdkontakt (01:59)
 Tidbok och kontaktöversikt
Söka ledig tid (02:09)
Boka tid (04:34)
Friboka (01:11)
Omboka tid (01:31)
Avboka tid (01:26)

Fördjupning

Mål: Fördjupad kunskap i funktionerna kring att genomföra en bokning och kalla patienter.

Riktar sig till dig som har bokat och kallat patienter tidigare och vill utveckla din kompetens inom området.

Detta är rekommenderade e-learning filmer för fördjupning inom området för boka och kalla patient. Det finns fler filmer i kurskatalogen på utbildningsportalen som du själv kan söka fram utifrån det behovet du har. 

Tidsåtgång ca 20 min

Bokningsunderlag
Skapa bokningsunderlag för patientgrupp (02:18)
Skapa bokningsunderlag för samplanering (03:14)
Skapa bokningsunderlag för seriebokning (03:33)
 Planerade vårdåtgärder
Hantera filter (02:23)
 Tidbok
Spärra tider (00:57)
Skapa tidboksnotering (01:24)
Skapa tidboksgrupp (02:35)
Kopiera bokning (00:41)
  
För dig som arbetar med planerade och bokade inskrivningar i slutenvården
Boka inskrivning (02:38)
Ändra bokad inskrivning (01:25)

Kurserna för schemaläggning är indelade i Bas och Fördjupning. Du behöver endast ta del av kursen Fördjupning om du ska bemanna schema med flera resurskrav.

Kurserna finns tillgängliga på Cambios utbildningsportal. Första gången du klickar på en länk kommer du till inloggningssida. Sätt i ditt Sithskort och välj Kronoberg längst ner på sidan. Klicka sedan på länken till filmen igen så kan du starta filmen.

Bas

Mål: Tillgodose sig funktioner för schemaläggning för att kunna skapa, ändra och ta bort schema.

Riktar sig till dig som inte har schemalagt tidigare. Repetition för personal som önskar det.

Tidsåtgång ca 30 min

Skapa schema
Skapa resursschema (03:46)
Skapa schemamall (04:56)
Bemanna schemamall (08:36)
 
Ändra och ta bort schema
Ändra eller ta bort resursschema (03:30)
Ta bort eller ändra befintligt schema (05:16)
 
Schemaläggning från Tidboken
Schemalägga utan mall (04:21)

 

Fördjupning

Mål: Tillgodose sig funktioner för att schemalägga vårdtjänster med flera resurskrav.

Fortsättningskurs efter utförd Schemaläggning – Bas.

Riktar sig till dig som bemannar schema med vårdtjänster som har inställningar för att kunna bemannas med flera resurskrav.

Tidsåtgång ca 10 min

Bemanna schemamall med flera resurskrav - exempel 1 (05:01)

Bemanna schemamall med flera resurskrav - exempel 2 (04:17)

Kursplan för informationssäkerhet och loggkontroll i Cosmic samt nationella tjänster, öppnas i nytt fönster, pdf

Utbildning hålls varje termin, se planerade tillfällen i kalendern för utbildningar.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022