Beställningar

Här presenteras beställnigsbara delar i Cosmic och för nationella tjänster. För varje beställning finns en mall, med uppgifter som behövs för att utföra beställningen. I vissa fall finns även ett regelverk att följa i mallen.

Beställningsmallen hämtas, fylls i, sparas och bifogas till en beställning i IT-portalen. IT-portalen/Registrera/Beställa/Vårdinformationssystem

IT-portalen beställning vårdinformationssystem och nationella tjänster

Behörighet Ny/Ändra/Avsluta

För anställning inom Region Kronoberg beställs Grundbehörighet i Cosmic via Anställningspaketet. Om ytterligare behörighet behövs gör en tilläggsbeställning via Behörighetsformulär i Cosmic. För kommuner och privata vårdgivare görs beställning via behörighetsformulär Cosmic.

Anställningspaketet 

Behörighetsformulär Cosmic 

Beställ behörighet till behörighetsformulär Cosmic (IT-portalen/Registrera/Beställa/Vårdinformationssystem)

FAQ - Förändrad inloggning för kommuner

Verksamhetschef beställer behörighet till användare som ska genomföra loggkontroller för Cosmic och de nationella etjänsterna som t ex NPÖ. Det behövs två beställningar för att få den samlade behörigheten inkl behörighet till mapp för att dokumentera loggkontroll.

1. Loggkontroll Cosmic via verktyget Business Objects (BO)

Beställningen hateras av Lednings- och analysenheten.

Beställ av uppföljning och analys  (Registrera/Uppföljning och analys/Beställning/Beställning och behörighet)

2. Loggkontroll nationella eTjänster samt behörighet till mapp för dokumentation av samtliga loggkontroller

Beställnigen hanteras av IT.

Beställ via IT-portalen (snabblänk)

Har ni behov av att medicinska sekreterare ska kunna signera journalanteckningar. Det kan t ex vara dokumentation av administrativ karaktär eller inskannade redan signerade dokument från vårdtillfälle. 

Beställ detta genom att fylla i beställningsunderlaget nedan och bifoga i ett ärende till VIS-supporten.

Beställningsunderlag - behörighet att signera journal som medicinsk sekreterare

IT-portalen (ärende)

 

 

 

 

 

Beställ innehåll i Cosmic och andra tjänster inom VIS

Har ni behov av ett digitalt formulär som invånaren ska fylla i inför eller efter ett besök?

Beställ detta genom att fylla i beställningsunderlaget nedan och bifoga i ett ärende till VIS-supporten.

En medarbetare på VIS kommer att kontaktar er och tillsammans hittar vi den bästa möjligheten för ert formulär.

Beställningsunderlag, word, öppnas i nytt fönster

IT-portalen (ärende), öppnas i nytt fönster

Digitala kallelser sparar pengar och frigör tid.

En digital kallelse kräver ingen manuell hantering utan skrivs ut med kallelsesättet "Postens eBrev" från Cosmic. Kallelsen skickas och levereras antingen fysiskt eller till invånarens digitala brevlåda.

Beställ genom att fylla i beställningsunderlaget nedan och bifoga som ett ärende via IT-portalen.

Beställningsunderlag, word, öppnas i nytt fönster

IT-portalen (ärende), öppnas i nytt fönster

Har ni behov av en gemensam postlåda med en gemensam bevakning i Cosmics meddelandefunktion messenger.

Beställ detta genom att fylla i beställningsunderlaget nedan och bifoga i ett ärende till VIS-supporten.

Beställningsunderlag funktionskonto i messenger

IT-portalen (ärende)

Om ni i behov av en gemensam tidbok i Cosmic som inte är knuten till en person kan ni använda er av en funktionstidbok.

Beställ detta genom att fylla i beställningsunderlaget nedan och bifoga i ett ärende till VIS-supporten via IT-portalen.

Beställningsunderlag, word, öppnas i nytt fönster

IT-portalen, öppnas i nytt fönster

Har ni behov av en ny läkemedelsmall i Cosmic?

Beställ detta genom att fylla i beställningsunderlaget nedan och bifoga i ett ärende till VIS-supporten.

Beställningsunderlag ny läkemedelsmall

IT-portalen (ärende)

Har ni behov av att utveckla era sökordsmallar på enheten.

Beställa detta genom att fylla i beställningsunderlaget nedan och bifoga i ett ärende till VIS-supporten.

Beställningsunderlag för sökordsmall

IT-portalen (ärende)

Taligenkänningen kommer successivt att införas i Region Kronoberg.  Du kan ännu inte beställa en start av funktionen här.

Här kan ni som redan använder taligenkänning  i Cosmic beställa nya ord, autotext och kommandon.

Beställ detta genom att fylla i beställningsunderlag och bifoga i ett ärende via IT-portalen. 

Beställningsformulär, Excel, öppnas i nytt fönster

IT-portalen

Förberedelser inför uppstart av videomöten i vården

Beställningar som behövs

Skype installation av program/dator (45 SEK per månad & dator)

Skype behörighet till program/användare (Om flera användare ska beställas samtidigt kan ni skriva alla användarid i kommentarsfältet istället för en beställning/användare)

Utrustning som rekommenderas

IT-portalen (Registrera » Beställa » Datorer och tillbehör » Se nedan)

» Tillbehör/kameror
Logitech Webbkamera C922 (artnr P0630)

»Tillbehör/headset

Jabra Evolve 40 Stereo Headset (artnr P0346)

 
För teamsamtal rekommenderas denna högtalare

» Tillbehör/högtalare

Jabra Speak 710 MS (artnr P0656)

Förstärk patientens delaktighet genom att komma igång eller utöka fler vårdtjänster för webbtidbokning via 1177.

Gör en beställning via länken nedan.

IT-portalen (ärende)

VIS kontaktar er och tillsammans kan vi under samtalet skapa möjlighet att komma igång eller utöka webbtidboken i Cosmic.

 

Senast uppdaterad: 30 mars 2021