Flyktingar från Ukraina

Människor som flytt i samband med Rysslands invasion av Ukraina har börjat komma till Sverige och Kronoberg.

Här samlar vi information som rör vård av flyktingar från Ukraina. 

På grund av krisen i Ukraina har EU beslutat att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainska medborgare kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. De som behöver vård ska i nuläget få det som om de vore asylsökande:

  • Massflyktingar som har fyllt 18 år ska erbjudas vård och tandvård som inte kan anstå samt mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning och hälsoundersökning.
  • Barn under 18 år får i enlighet med barnkonventionen den sjukvård och tandvård de behöver utan att betala patientavgift.

Läs mer hos Socialstyrelsen

Alla flyktingar från Ukraina ska erbjudas hälsoundersökningar för att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder, samt för att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård. 

Mobila team genomför hälsoundersökningar och vaccination mot covid-19

Det är primärvårdens uppgift att genomföra hälsoundersökningar och vaccinationer av flyktingar. I Kronobergs län samordnas  hälsoundersökningar och vaccinationer mot covid-19 med hjälp av mobila team, som ska finnas på plats där flyktingarna befinner sig. De mobila teamen ska täcka hela länet och planeringen görs löpande utifrån behov.

Ett team finns på plats på Migrationsverket i Växjö två dagar i veckan för att möta de flyktingar som söker sig dit. I samband med registrering erbjuds vaccinering och tid för hälsoundersökning.

Vårdcentraler kan vaccinera flyktingar mot covid-19 i samband med andra vårdbesök, om vårdcentralen har utrymme till det och vaccin finns tillgängligt.

Övrig vård

Vid behov av all annan vård, utöver hälsoundersökningar och vaccination, ska flyktingar från Ukraina vända sig till 1177, vårdcentralen, jourläkarcentralen eller akuten, beroende på skada/sjukdom.

Få hjälp att boka hälsoundersökningar och vaccination

 Region Kronoberg har öppnat ett telefonnummer dit flyktingar eller personer i deras närhet kan höra av sig för att boka tid för en hälsoundersökning och/eller vaccination. Man får lämna sitt telefonnummer och får en bokad tid för återuppringning samma dag. Personerna som bemannar telefonnumret talar svenska och engelska. 

Telefonnummer: 0470-52 39 00

Det går också bra att mejla:

samordning@kronoberg.se

Reservnummer är ett tillfälligt nummer kan identifiera en person som inte har ett svenskt personnummer. Första gången patienten söker vård ska hen få ett reservnummer. För att patienten inte ska få flera olika reservnummer är det viktigt att varje vårdgivare kontrollerar om personen har ett reservnummer innan ett nytt skapas.

Region Kronobergs samordningsenhet kan hjälpa till att upprätta reservnummer om patienten inte redan varit i kontakt med vården och då fått ett.

Telefonnummer: 0470-52 39 00

Det går också bra att mejla: samordning@kronoberg.se

Att tänka på när reservnummer skapas:

Uttag av reservnummer

Namn och adressändring på reservnummer

Koppling och isärkoppling av reservnummer

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor från Ukraina oavsett migrationsstatus får behandling mot smittsamma sjukdomar, samt vaccination enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet och mot covid-19.

Vaccination mot covid-19

Information om hur vaccination av flyktningar från Ukraina kommer att gå till i Kronoberg kommer att publiceras här inom kort.

Multiresistenta bakterier

Flyktingar från Ukraina screenas för multiresistenta bakterier:

  • inför sluten vård
  • inför kommunal vård
  • vid avancerad poliklinisk behandling, till exempel dialys, poliklinisk dagkirurgi och endoskopi, cytostatikabehandling eller dagrehab
  • vid sår, eksem, psoriasis och bölder.

Multiresistent bakterie (MRB) – screenundersökning och omhändertagande av patient

Material från Region Kronoberg

Materialen finns både på ukrainska och ryska eftersom många från Ukraina har ryska som förstaspråk. Trycksaker beställs genom att mejla Löwex: trycksaker@lowex.se eller logga in i Trycksaksportalen

A5 broschyr, bra att veta om sjukvård och tandvård (inklusive Om du blir sjuk)

Bra att veta om vård och om du blir sjuk_svenska, pdf, öppnas i nytt fönster

Bra att veta om vård och om du blir sjuk_ukrainska, pdf, öppnas i nytt fönster

Bra att veta om vård och om du blir sjuk_ryska,pdf, öppnas i nytt fönster

Om du blir sjuk - en guide till vården i Kronobergs län

Informationsblad, om du blir sjuk- en guide till vården i Kronobergs län, svenska, pdf, öppnas i nytt fönster

Informationsblad, om du blir sjuk- en guide till vården i Kronobergs län, ukrainska, pdf, öppnas i nytt fönster

Informationsblad, om du blir sjuk- en guide till vården i Kronobergs län, ryska, pdf, öppnas i nytt fönster

Informationsblad, om du blir sjuk- en guide till vården i Kronobergs län, ukrainska och ryska (dubbelsidig), pdf, öppnas i nytt fönster

Telefonnummer för att boka tid för en hälsoundersökning och/eller vaccination

Informationsblad om telefonnummer dit flyktingar kan höra av sig för att boka tid för en hälsoundersökning och/eller vaccination mot covid-19, ukrainska och ryska, pdf, öppnas i nytt fönster

Affisch A3 om telefonnummer dit flyktingar kan höra av sig för att boka tid för en hälsoundersökning och/eller vaccination mot covid-19, svenska och ukrainska, pdf, öppnas i nytt fönster

Material från andra organisationer

Hälsodeklaration och vaccinationsinformation

Hos Folkhälsomyndigheten finns översatt material och information, t ex hälsodeklaration och vaccinationsinformation. 

Information med anledning av rådande situation i Ukraina, Folkhälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster

Bildstöd

Västra Götalandsregionen har tagit fram bildstödsmaterial som finns översatt till ukrainska, ryska och engelska. Detta får användas fritt av Region Kronoberg. 

Bildstöd om vård i Sverige

Risk för människohandel

Jämställdhetsmyndigheten har sammanställt informationsmaterial om att det finns risk för att personer utnyttjas i prostitution eller människohandel i samband med stora flyktingströmmar. 

To you fleeing Ukraine

Frikod

För kostnader kopplade till vård av flyktingar från Ukraina används frikod 01241 Ukraina.

Läkemedelskostnader

Region Kronoberg subventionerar läkemedel till flyktingar från Ukraina som saknar LMA-kort.

Läkemedel till flyktingar från Ukraina

Kostnadskrävande och varaktig vård

Om du har en patient med en sjukdom eller ett funktionshinder som kommer att innebära behov av omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser, akut eller under en längre tid ska blankett för varaktig vård fyllas i och skickas till Vårdstöd. Blanketten finns i Asylhandboken via länken nedan.

Kostnadskrävande och varaktig vård

Ukrainska medborgare som söker vård i Region Kronoberg ska registreras som asylsökande i Cosmic. Om patientavgift ska debiteras eller ej beror på om patienten har LMA-kort.

Läs mer i rutinen:

Vårdsökande flyktingar från Ukraina – hantering i Cosmic, pdf, öppnas i nytt fönster

Tolk och översättare

Beställ tolktjänster eller skriftliga översättningar från våra upphandlade tolkförmedlingar.

Tolk och översättningar, öppnas i nytt fönster

Tolk och översättare (intern länk) öppnas i nytt fönster 

Ersättning för tolkkostnader utgår till vårdenheter enligt schablonbelopp utifrån gjorda besök av asylsökande.

Google lens

Med appen Google lens kan man få en automatisk översättning av texten på en bild, vilket kan vara användbart i vissa fall. Google lens är gratis. 

Information om Google lens

Care to translate

Appen Care to translate är en digital medicinsk översättare som gör översättningar av ljud och text. För närvarande finns inte översättning till/från ukrainska, men däremot ryska. Care to translate finns i en gratisversion. 

Information om Care to translate

Barn som har behov av hjälpmedel har samma rättigheter som barn som är folkbokförda i Sverige och samma rutiner ska följas.

Hjälpmedel

Senast uppdaterad: 24 mars 2022