Frågor och svar om reservnummer för asylsökande

1. Hur gör jag när en asylsökande har bytt adress?

Ändringarna gör du direkt i Cosmic. Följ instruktionen nedan.

Instruktion för namn- och adressändring på patienter med reservnummer, pdf, öppnas i nytt fönster, pdf, öppnas i nytt fönster

2. När den asylsökandes namn är felstavat, hur gör jag för att rätta till det?

Ändringarna gör du direkt i Cosmic. Följ instruktionen nedan.

Instruktion för namn- och adressändring på patienter med reservnummer, pdf, öppnas i nytt fönster, pdf, öppnas i nytt fönster

3. När en asylsökande har fått ändrat födelsedatum, hur korrigerar jag det?

Det går inte att korrigera. Ett nytt reservnummer måste tas ut. Skriv in LMA-numret på det nya reservnumret och beställ därefter en koppling av det gamla och nya reservnumret. Använd blanketten ”Koppling reservnummer” som finns i Cosmic under menyn Journal, Ny blankett. Fyll i de nya uppgifterna, Signera och Skriv ut. Utskriften skickas till VIS supporten som utför ändringen.

4. Hur ser jag när jag söker på en asylsökande patient att de redan har ett registrerat reservnummer?

Man ska alltid söka på de sex första siffrorna i personnumret. Då får man träff på alla som har det födelsedatumet. Kontrollera om det finns någon som matchar avseende namn och adress samt kontrollera i patientkortet att det är rätt LMA-nummer.

5. Vad betyder förkortningen PUT och TUT?

PUT är förkortning för permanent uppehållstillstånd och det är inte tidsbegränsat. TUT är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Patienter med TUT eller PUT har samma rättigheter i vården.

Senast uppdaterad: 21 februari 2020