Danmark

Nödvändig vård för person bosatt i Norden

Patienter som är bosatta i Danmark, Finland, Island och Norge eller utlandssvenskar i dessa länder behöver inte visa EU-kort vid nödvändig vård i Sverige. Däremot krävs Id-handling och fullständig adress i hemlandet och patienten betalar då vanlig patientavgift. Gäller även utlandssvensk bosatt i Norden. Kopia på passet tas och skickas in till ekonomiservice.

Saknas Id-handling och adress betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänsavgift).

Planerad vård för person bosatt i Norden

Är syftet med vistelsen i Sverige att söka planerad vård ska intyg S2 uppvisas (intyg E112 gäller inte längre för nordiska länder) och patienten betalar då vanlig patientavgift. Saknas intyg betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänsavgift). Gäller även utlandssvensk bosatt i Norden.

Förlossning och mödravård

Senast uppdaterad: 25 juni 2018