Regler för vård av personer från andra länder

Infon på dessa sidor gäller endast för utvandrad och utland.

Utland eller utvandrad?

Person som studerar i Sverige

Vanlig patientavgift gäller vid nödvändig vård om patienten kan uppvisa giltigt EU-kort eller provisoriskt intyg om EU-kort. Saknas EU-kort betalar patienten den verkliga vårdkostnaden (utomlänsavgift)

Kopia tas på EU-kortet.

Person som arbetar i Sverige (tillfälligt)

Vanlig patientavgift gäller för både nödvändig och planerad vård mot uppvisande av Försäkringskassans "Intyg om bosättning i Sverige".

Saknas intyg betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänsavgift).

Kopia tas på intyget.

Svensks pensionär bosatt i annat EU-land

Rätt till all vård till vanlig patientavgift. Ska visa upp intyget "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land " från svenska Försäkringskassan vid vårdtillfället. Kopia tas av intyget.

Svensk pensionär bosatt i annat EES-land

Svenska pensionärer bosatta i annat EES-land (Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz) har inte möjlighet att få intyg från svenska Försäkringskassan.

EU-kort utfärdat i bosättningslandet gäller för nödvändig vård.

Nödvändig vård för turist (tillfällig vistelse i Sverige)

Har patienten EU-kort eller provisoriskt intyg?

Ja - Patienten betalar vanlig patientavgift, d.v.s. samma avgift som personer folkbokförda i Sverige för nödvändig vård vid uppvisande av EU-kort. Gäller även utlandssvenskar från annat EU/EES-land. Kopia tas på EU-kortet.

NejPatienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänsavgift).

Patienten bör i dessa fall informeras om möjligheten att få ersättning för sina utlägg från sin socialförsäkringsinstitution i hemlandet.

Planerad vård för turist (tillfällig vistelse i Sverige)

Har patienten intyg E112 alt S2?

Ja - Patienten betalar vanlig patientavgift, d.v.s. samma avgift som personer folkbokförda i Sverige mot uppvisande av

  • Intyg E112 (personer från Island,Lichtenstein, Norge och Schweiz)
  • Intyg S2 (personer från annat EU-land)

 Gäller även utlandssvenskar från annat EU/EES-land. Kopia tas på intyget.

Nej - Om syftet med resan till Sverige är att söka vård betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänsavgift). Gäller även utlandssvenskar från EU/EES-land. Patienten bör i dessa fall informeras om möjligheten att få ersättning för sina utlägg från sin socialförsäkringsinstitution i hemlandet.

Personer som flyttat från Sverige för att studera i ett annat EU/EES-land kan få ett "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz" av Försäkringskassan. Vid uppvisande av giltigt intyg samt legitimation har dessa personer rätt till samma vård som folkbokförda i Sverige, till vanlig patientavgift. Högkostnadsskyddets regler gäller.

Saknas intyg betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänsavgift). Giltigt EU-kort från annat EU/EES-land ger rätt till nödvändig vård till vanlig patientavgift.

Regler

Person från EU/EES-land

TuristHar vid tillfällig vistelse i Sverige rätt till sådana hjälpmedel som bedöms vara nödvändiga. Patienten ska kunna uppvisa giltigt EU-kort.

Person som arbetar i Sverige, ej folkbokförd: Har rätt till subventionerade hjälpmedel på samma villkor som bosatta i länet. Patienten ska kunna uppvisa "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i annat EU/EES-land eller Schweiz", eller ett svenskt arbetsgivarintyg.

Person från vissa konventionsländer

Personer från konventionsland som har rätt subventionerad akut vård (Algeriet och Australien samt studerande och arbetande från Québec) har även rätt till hjälpmedel som är direkt kopplade till akut vård.

Patienten ska uppvisa giltigt pass.

Personer från övriga länder

Har inte rätt till subventionerade hjälpmedel. Patienten betalar hela kostnaden.

Person från EU/EES-land

Person som omfattas av EU:s förordning 883/2004 alt 1408/71 har rätt till högkostnadsskydd. Patienten måste uppvisa ett giltigt EU-kort vid besöket.

Person från konventionsland

Personer från Algeriet, Australien, Israel, Turkiet och Quebec som omfattas av konventionen har rätt till högkostnadsskydd.

Personer från övriga länder

Person som inte omfattas av EU:s förordning 883/2004 alt 1408/71 eller konvention har inte rätt till högkostnadsskydd.

Vid frågor om sjukresor kontakta Serviceresor.

Telefontid mån-fre kl. 8-12

Telefon: 0470-194 04

En kvinna som kan visa ett giltigt EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort har rätt till all vård som blir nödvändig på grund av graviditet. Det gäller även förlossning, förutsatt att avsikten med vistelsen i Sverige inte är att söka förlossningsvård.

Kopia tas på EU-kortet.

Senast uppdaterad: 24 april 2019