Schweiz

För att styrka sin rätt till nödvändig vård i Sverige ska patienter från andra EU/EES-länder kunna visa upp ett giltigt EU-kort. Kopia tas på EU-kortet och skickas in till ekonomiservice.

Reglerna för vård i Sverige varierar beroende på syftet med resan och omfattar även utlandssvenskar bosatta i EU/EES. Välj en kategori:

Tillfällig vistelse i Sverige (turist)

Person som arbetar eller studerar i Sverige

Person bosatt i Sverige som studerar i annat EU/EES-land eller Schweiz

Pensionär med svensk pension bosatt i annat EU/EES-land eller Schweiz

Patienten har då rätt till nödvändig sjuk- och tandvård till samma patientavgifter som personer som är bosatta i Sverige. Patienten omfattas också av högkostnads­skydden för besöksavgifter och läkemedel samt av regionens regler för sjukresor.

Detta gäller även svenska medborgare bosatta i andra EU/EES-länder.

Om EU-kortet saknas eller är ogiltigt ska patienten betala hela vårdkostnaden.

Nödvändig vård

Vid tillfällig vistelse i Sverige har personer från andra EU/EES-länder rätt till nödvändig vård. Nödvändig vård innebär:

  • Vistelsen ska inte behöva avbrytas för att återvända till hemlandet på grund av medicinska skäl
  • Vård som inte kan vänta
  • Vård som orsakats av kronisk sjukdom
  • Behandlande läkare avgör av som är nödvändig vård
  • Inkluderar även provtagningar, medicinska kontroller och vård som blir nödvändig på grund av graviditet (ej planerade besök).
  • Om vården kan vänta tills patienten kommer hem anses den inte vara nödvändig. Det innebär att en person som tillfälligt vistas i Sverige under några månader har rätt till mer vård jämfört med en person som stannar i Sverige under några dagar.  
  • Rätten till nödvändig vård medger inte möjlighet till vård om syftet med resan till Sverige är att söka vård.

Behandlande läkare som avgör vad som är nödvändig vård. Syftet med resan till Sverige måste vara annat än att söka vård. Om resans syfte är att söka vård, anses vården vara planerad och då gäller inte EU-kortet.

Planerad vård

Patienter från andra EU/EES-länder kan söka sig till vårdgivare inom Region Kronoberg för planerad vård. När Region Kronobergs verksamheter tar emot patienter som är bosatta i ett annat EU/EES-land kan patienten visa ett S2-intyg som innebär att regionen får ersättning från Försäkringskassan.

Om patienten själv betalar för den planerade vården, gäller priser enligt den regionala prislistan.

Övriga Norden

När en patient är bosatt i något av de övriga nordiska länderna ska patienten uppvisa id-handling samt bostadsadress i det land han eller hon är bosatt.

EU/EES-länder

EU/EES-länder är för närvarande Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Dessutom omfattas även Schweiz av reglerna kring nödvändig vård genom ett särskilt sjukvårdsavtal.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2017