Storbritannien

Rätt till vård efter Brexit

Personer bosatta i Storbritannien och Nordirland och som tillfälligt vistas i Sverige har rätt till nödvändig vård mot uppvisande av giltigt EHIC (EU-kort/sjukförsäkringskort) eller provisoriskt sådant. De gamla korten gäller fortfarande om giltighetstiden inte har gått ut. Patienten betalar vanlig patientavgift. Kopia tas på kortet och skickas in till redovisningsstöd.

Brittiska myndigheter utfärdar sedan hösten 2020 två olika EHIC.

Exempel på dessa två olika EHIC kort, pdf, öppnas i nytt fönster

UK EHIC

Det särskilda sjukförsäkringskortet UK EHIC finns i två versioner, varav kort nr 1 gäller i alla EU/EES-länder och Schweiz (kan innehas av pensionär eller gränsarbetare och deras familjemedlemmar).

Kort nr 2 gäller enbart i det land där personen (t.ex. student) vistas i. Detta kort måste ha landskoden SE för att gälla i Sverige. 

Ovanstående grupper kan dessutom få planerad vård mot uppvisande av intyg S2.

UK GHIC

Från och med januari 2021 kommer Förenade kungariket dessutom att utfärda ett helt nytt ”UK Global Health Insurance Card” (GHIC) som fyller samma funktion som ett europeiskt sjukförsäkringskort.

Personer bosatta på Nordirland kan välja om de vill ha UK GHIC med flagga eller UK GHIC NI utan flagga i bakgrunden på kortet. 

Exempel på olika UK GHIC kort, pdf, öppnas i nytt fönster

Utlandssvenskar

Samma regler gäller för utlandssvensk bosatt i Storbritannien. Patienten betalar samma patientavgift som övriga folkbokförda.
Utlandssvenskar kan få planerad vård mot uppvisande av S2-blanketten.

Observera att svenskt EU-kort inte gäller för vård i Sverige. Enbart EHIC/UK EHIC/GHIC eller provisoriskt intyg utfärdat av brittiska myndigheter ger rätt till nödvändig vård i Sverige.

Utlandssvenskar bosatta i Storbritannien och Nordirland, som har ett svenskt S1-intyg registrerat, kan få vård mot uppvisande av Försäkringskassans intyg FK 5163. Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige. Försäkringskassan avgör om personen har rätt till detta.

Nödvändig vård

Vid tillfällig vistelse i Sverige har personer från Storbritannien rätt till nödvändig vård. Nödvändig vård innebär:

  • Vistelsen ska inte behöva avbrytas för att återvända till hemlandet på grund av medicinska skäl
  • Vård som inte kan vänta
  • Vård som orsakats av kronisk sjukdom
  • Behandlande läkare avgör av som är nödvändig vård
  • Inkluderar även provtagningar, medicinska kontroller och vård som blir nödvändig på grund av graviditet (ej planerade besök).
  • Om vården kan vänta tills patienten kommer hem anses den inte vara nödvändig. Det innebär att en person som tillfälligt vistas i Sverige under några månader har rätt till mer vård jämfört med en person som stannar i Sverige under några dagar.  
  • Rätten till nödvändig vård medger inte möjlighet till vård om syftet med resan till Sverige är att söka vård.

Behandlande läkare som avgör vad som är nödvändig vård. Syftet med resan till Sverige måste vara annat än att söka vård. Om resans syfte är att söka vård, anses vården vara planerad och då gäller inte EU-kortet.

Planerad vård

För planerad vård behöver patienten uppvisa ett S2-intyg. S2-intyget innebär att regionen får ersättning från Försäkringskassan.

Om patienten själv betalar för den planerade vården, gäller priser enligt den regionala prislistan.

EU/EES-länder

EU/EES-länder är för närvarande Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Dessutom omfattas även Schweiz av reglerna kring nödvändig vård genom ett särskilt sjukvårdsavtal.

Senast uppdaterad: 1 februari 2022