Andorra

Personer bosatta i valt land

Akut vård Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänsavgift). 

Planerad vård Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänsavgift)

Utlandssvenskar

För utlandssvenskar som är bosatta i Andorra, Kanada, Monaco, Nya Zeeland, San Marino, Vatikanstaten eller USA gäller följande:

Akut vård Patienten betalar vanlig patientavgift. Giltigt pass ska uppvisas och vården ska ges i det landsting där behovet uppstod, annars betalar patienten hela vårdkostnaden. Kopia tas på passet och skickas in till redovisningsstöd.

Planerad vård Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänsavgift)

Senast uppdaterad: 28 september 2020