Australien

Medborgare från Australien

Akut vård Patienten betalar vanlig patientavgift. Omfattar också mödra- och förlossningsvård. Giltigt pass ska uppvisas och kopieras, annars betalar patienten hela vårdkostnaden.

Planerad vård Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänsavgift)

Utlandssvenskar

Akut vård Patienten betalar vanlig patientavgift. Omfattar också mödra- och förlossningsvård. Giltigt pass samt intyg om rätt till vistelse ska uppvisas och kopieras, annars betalar patienten hela vårdkostnaden.

Planerad vård Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänsavgift)

Relaterad information

Senast uppdaterad: 18 augusti 2017