Australien

Medborgare från Australien

Akut vård Patienten betalar vanlig patientavgift. Omfattar all mödra- och förlossningsvård. Giltigt pass ska uppvisas, annars betalar patienten hela vårdkostnaden. 

Planerad vård Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänsavgift)

Utlandssvenskar

Akut vård Patienten betalar vanlig patientavgift. Omfattar också mödra- och förlossningsvård. Giltigt pass samt intyg om rätt till vistelse ska uppvisas och kopieras, annars betalar patienten hela vårdkostnaden. Kopia tas på passet och skickas in till redovisningsstöd.

Planerad vård Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänsavgift)

Senast uppdaterad: 14 juni 2022