Israel

Medborgare från Israel

Akut vård Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänsavgift)

Planerad vård Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänsavgift)

Förlossningsvård Svensk eller israelisk medborgare betalar vanlig patientavgift för förlossningsvård vid tillfällig vistelse i Sverige. Intyg krävs.

Utlandssvenskar

Akut vård Patienten betalar vanlig patientavgift. Giltigt pass ska uppvisas, annars betalar patienten hela vårdkostnaden. Kopia tas på passet och skickas in till redovisningsstöd.

Planerad vård Patienten betalar 480 kr per öppenvårdsbesök och 800 kr per slutenvårdsdygn. Patienten ska vara utflyttad från Region Kronoberg, annars betalar patienten hela vårdkostnaden.

Hjälpmedel

Högkostnadsskydd

Sjukresor

Senast uppdaterad: 28 september 2020