Quebeck

Personer bosatta i Québec som arbetar eller studerar i Sverige under kortare tid än ett år har rätt till både nödvändig och planerad vård till vanlig patientavgift.

Patienten ska kunna uppvisa försäkringsintyg från Québec och intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige som omfattas av lagstiftningen om studiestöd.

För övriga personer från Québec, se:

Kanada

Relaterade länkar

Hjälpmedel

Högkostnadsskydd

Sjukresor

Senast uppdaterad: 31 januari 2018