Västra Samoa

Personer bosatta i landet

Akut vård Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänsavgift).

Planerad vård Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänsavgift)

Utlandssvenskar

Akut vård Patienten betalar vanlig patientavgift. Giltigt pass ska uppvisas och vården ska ges i den region där behovet uppstod, annars betalar patienten hela vårdkostnaden. Kopia tas på passet och skickas in till ekonomiservice.

Planerad vård Patienten betalar 600 kr per öppenvårdsbesök och 1 000 kr per slutenvårdsdygn. Patienten ska vara utflyttad från Region Kronoberg, annars betalar patienten hela vårdkostnaden.

Patienter från övriga länder

Utländska patienter som inte är svenska medborgare och som inte kommer från EU- eller EES-länder eller konventionsländer betalar hela vårdkostnaden själv, även vid akut vård.

Svenska medborgare som bor utanför EU/EES får öppen och sluten akut vård till samma avgifter som här bosatta. För planerad vård beror avgiften på om patienten kan få tillfredsställande vård i sitt bosättningsland. Om patienten bor t ex i USA måste patienten betala hela vårdkostnaden själv vid planerad vård.

För övriga länder kontakta kundtjänst tel 58 96 50.

Vårdsökande från länder som har avtal med Sverige

Utöver EU/EES-länderna har Sverige överenskommelser om sjukvård med några andra länder. För den vård som omfattas av avtalen gäller samma patientavgifter som för andra bosatta i länet.

  • Patienter från Algeriet har rätt till akut vård. Patienten måste visa pass.
  • Patienter från Australien har rätt till nödvändig vård samt mödravård och förlossningsvård. Patienten måste visa pass.
  • Patienter från Quebec i Kanada har rätt till all vård men måste uppvisa försäkringsintyg från Quebec och intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från svensk läroanstalt för att ha rätt till akut vård på samma avgiftsvillkor som här bosatta.
  • Patienter från Israel har rätt till förlossningsvård och ska uppvisa försäkringsintyg.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2017