Kallelser och bilagor

Kallelser är en viktig kanal för kommunikation med våra patienter. I många fall är kallelsen den första kontakt patienten har med en enhet. Därför är det viktigt att Region Kronobergs kallelser och bilagor uppfattas som tydliga, begripliga och professionella.

Kallelser

Grundkallelse

Grundkallelse (rent text, ingen logga m.m.), pdf, öppnas i nytt fönster

Grundkallelse med exempel (ren text, ingen logga m.m.), pdf, öppnas i nytt fönster

  • I grundmallen hämtas uppgifter om patienten, tid och datum, enhetens namn, telefonnummer med mera automatiskt.
  • Vårdtjänsten kan hämtas in automatiskt i de fall vårdtjänsten har ett publikt och begripligt namn.
  • Grundmallen finns i ett några olika varianter, till exempel med stor text och till vårdnadshavare.
  • Flera textfält är valbara, och/eller finns i olika textvarianter (se exempel nedan).
  • Det finns ett fritextfält i grundkallelsen, där enheten kan lägga till valfri, kortfattad information.
  • I grundmallen finns ingen sidfot.

Textvarianter för kallelser

I vissa delar av kallelsemallen finns text som kan bytas ut, beroende på vilka förutsättningar som gäller på enheten. Det kan till exempel handla om vägbeskrivning och var man ska betala besöket. 

Textvarianter för kallelser, pdf, öppnas i nytt fönster

Fler och fler kallelser blir digitala. Kallelsen skickas från Cosmic till en digital brevlåda (exempelvis Kivra), eller med post om mottagaren saknar en digital kontaktväg. Alla enheter inom regionen har infört eller har påbörjat arbetet med att införa digitala kallelser. 

Läs mer om digitala kallelser

Informationsmaterial till väntrum

Affisch "Nu är din kallelse digital", pdf, öppnas i nytt fönster

Beställ affischen via Trycksaksportalen

Väntrumsinformation "Nu är din kallelse digital", ppt, öppnas i nytt fönster

Högerställda kallelser träder i kraft 2021-09-16. Kallelserådet har tillsammans med kommunikationsavdelningen tagit fram nya mallar för hur kallelser ska se ut och vad de får innehålla för information.

I samband med detta har det även tagits beslut om att följa den nationella standarden och därmed måste samtliga kallelsers adressfält vara högerställd istället för vänsterställd som vi har idag.

Syftet med detta arbete har varit att säkerställa att de kallelser vi använder inom Region Kronoberg:

  • Ska innehålla samma typ av information.
  • Ska följa Region Kronobergs grafiska profil.
  • Ska se likvärdiga ut oavsett avsändare.

Med start från 2022-02-28 kommer alla kallelser som innehåller en vänsterställd adress och som i övrigt inte följer den beslutade grundkallelsemallen att tas bort från Cosmic och kommer inte längre kunna användas.

Från och med 2021-05-31 kommer ett paket innehållande ett tiotal kallelser läggas ut på samtliga enheter. Dessa kallelser följer den nationella standarden, grundkallelsemallen, och är klara att användas både mot skrivare och som digital försändelse till Strålfors (för vidare sändning antingen mot print eller digital myndighetsbrevlåda) förutsatt att enheten har beställt behörighet för detta. 

Om man har en vänsterställd kallelse som man upplever inte kan ersättas av någon av de högerställda i detta paket  måste man i god tid beställa den i högerställt format av VIS Supporten. Detta görs via IT-portalen. I samband med att en sådan kallelse skapas så kommer man även säkerställa att den följer övrig standard och regler för kallelser. Tidigare ”speciallösningar” i kallelser kan inte längre garanteras.

Bilagor

Mallarna för bilagor ska alltid användas när du skapar en ny bilaga. Mallarna nedan innehåller instruktioner och skrivtips. 

Samordna mallarna i din verksamhet, så att till exempel alla enheter som exempelvis kallar till rektoskopier har samma bilaga för detta.

Skrivtips för dig som ska skriva patientinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Ladda ner mallar

Bilaga: generell information, word

Bilaga: operation/undersökning m.m., word

Ändra mall i IT-portalen

Skicka mallarna i word-format till VIS-supporten via IT-portalen, så lägger de in dem i Cosmic.

IT-portalen (intern länk), öppnas i nytt fönster

Bilaga: Bra att veta för dig som är patient, pdf, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg har en gemensam informationsbilaga med information om exempelvis vårdgarantin, avgifter, sjukresor och GDPR. Bilagan kan hämtas i Cosmic.

Vi har ett ansvar att informera våra patienter om deras rättigheter och skyldigheter. Dessutom vill vi förstås gärna undvika missförstånd och rena tvister kring vad som gäller. Därför ska bilagan med allmän information som grundregel skickas med alla kallelser. Undantag görs när informationen i bilagan inte är relevant för en verksamhet eller en viss typ av besök. 

För frågor om nya kallelser eller bilagor, innehåll och disposition kontakta kallelserådet. 

kallelseradet@kronoberg.se

För uppdatering av befintliga kallelser i Cambio Cosmic/bilagor. Lägg beställning via IT-portalen.

IT-portalen (intern länk), öppnas i nytt fönster

Beställ ändring av kallelse eller bilaga

Senast uppdaterad: 9 november 2022