Statligt tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd gäller för alla som är 24 år eller äldre. För barn och unga vuxna som är yngre än så är tandvården helt gratis.

Tandvårdsstödet har två delar. Den ena delen är ett allmänt tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård. Den andra delen är ett högkostnadsskydd för mer omfattande behandlingar.

Allmänt tandvårdsbidrag

Ett allmänt tandvårdsbidrag, en "tandvårdscheck", till alla som är 23 år och äldre. Bidraget kan sparas och utnyttjas under två år.

  • Är du 24-29 år eller över 65 år är bidraget 600 kr per år.
  • Är du 30-64 år är bidraget 300 kr per år.

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras.

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få ett särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring.

Högkostnadsskydd

I tandvårdsstödet finns också ett högkostnadsskydd som innebär att patienten inte behöver betala hela kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till tandläkaren.

  • Vid behandlingar för 3000 - 15000 kronor ersätts 50 procent av kostnaden.
  • Vid behandlingar för mer än 15000 kronor ersätts till 85 procent.

Abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård, eller Frisktandvård som det också kallas, innebär precis som tidigare att du kan sluta ett avtal om en fast årlig avgift för din tandvård.

Det nya är att det allmänna tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning för abonnemanget.

Senast uppdaterad: 2 januari 2019