Tandvård för barn och unga vuxna

Region Kronoberg ansvarar för att alla barn och ungdomar erbjuds regelbunden, fullständig och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård till och med det år de fyller 23.

I Kronoberg kan man från och med det år man fyller 3 välja tandläkare, Folktandvården eller en privat tandläkare. Region Kronoberg informerar 3-åringarna samt nyinflyttade barn och ungdomar om möjligheten att fritt välja tandläkare. Föräldrar eller barn/ungdomar kan själva ta kontakt med en tandläkare för tidbokning.

Man kan när man så önskar byta tandläkare, men tänk på att det är en fördel att ha samma tandläkare under en längre tid. Om man inte själv väljer tandläkare kallas man till Folktandvården eller de kliniker som landstinget har avtal med.

Barnen/ungdomarna har rätt till samma specialisttandvård oavsett vilken tandläkare de väljer.

För barn och ungdomar är all tandvård som görs utifrån ett vårdbehov avgiftsfri. För behandlingar som utförs när inte ett klart tandvårdsbehov finns till exempel av estetiska skäl, betalar patienten själv. 

I Region Kronobergs befolkningsansvar ingår att erbjuda barn och ungdomar förebyggande tandvård så kallat områdesansvar. Detta sker bland annat genom kontakter med barnahälsovårdscentraler, förskolor och skolor. Eventuella behandlingsbehov före 3 års ålder ska åtgärdas.

Information om reglerna för tandvård för barn och unga vuxna kan lämnas av tandvård, kundvalsenheten, Region Kronoberg.

Telefonnummer: 0470-58 86 56.

Postadress: Tandvård, kundvalsenheten, Nygatan 20, 351 88 Växjö

Senast uppdaterad: 2 januari 2019