Tandvård för barn och unga vuxna

Region Kronoberg ansvarar för att alla barn och ungdomar erbjuds regelbunden, fullständig och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård till och med det år de fyller 23.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2021