Nödvändig tandvård

För att ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård ska man ha ett stort behov av personlig omsorg vilket mer konkret innebär att man ska behöva tillsyn tre gånger dagligen och tillsyn på natten eller larm. Det gäller också om man har ett beslut om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Intyg behövs

För att få rätt till uppsökande och nödvändig tandvård måste man först få ett intyg. Man behöver inte själv skriva någon ansökan utan det hjälper kommunen till med. Flertalet intyg utfärdas av kommunernas omsorgspersonal men även personal inom sjukvården, hemtjänsten och psykiatrin kan bedöma omsorgsbehovet och skicka in en ansökan till Region Kronoberg.

Munhälsobedömning

Om man har ett stort behov av personlig omsorg eller ett LSS beslut får man samtidigt med intyget ett erbjudande om att få munnen och tänderna undersökta. Man behöver inte ta sig till en tandläkarmottagning utan blir undersökt där man bor. Munhälsobedömningen utförs av den tandläkare eller tandhygienist som Region Kronoberg har avtal med och kostar ingenting.

Nödvändig tandvård

Vad som är nödvändig tandvård avgörs bland annat av vilken nytta man har av behandlingen. I nödvändig tandvård ingår undersökning, förebyggande åtgärder, behandling av infektioner och lagningar. Vid mer omfattande behandling ska tandläkaren i förväg skicka in ett underlag till Region Kronoberg som får bedöma om behandlingen är godkänd. Man har själv rätt att välja vilken tandläkare eller tandhygienist man vill gå till.

Det är samma pris för tandvården som i den vanliga sjukvården. Ett besök hos tandhygienist kostar 100 kronor, hos privat- eller tandläkare i Folktandvården 150 kronor och hos specialisttandläkare 350 kronor. Avgiften räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. När man betalat 1200 kronor utfärdas frikort som innebär att man inte behöver betala mer under resten av tolvmånaders perioden.

Senast uppdaterad: 17 juni 2022