Att göra affärer med oss

Region Kronoberg köper varje år varor och tjänster för cirka 650 miljoner. På uppdrag av våra sjukhus, vårdcentraler, tandvården och övriga verksamheter och bolag i vår organisation utför vi upphandling och tecknar avtal för köp av varor och tjänster. All upphandling sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Med vår upphandlingsprocess vill vi hantera skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och se till att Region Kronoberg får varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt kostnad.

Upphandling

Region Kronoberg annonserar aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsunderlag via vår upphandlingstjänst. Du som leverantör kan söka aktuella upphandlingar och lämna elektroniskt anbud direkt i tjänsten.

Sök upphandlingar eller lämna anbud, öppnas i nytt fönster

Extern remiss

Extern remiss innebär att Region Kronoberg ger anbudsgivare möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till förfrågningsunderlag, innan upphandlingen annonseras. När publiceringstiden för den externa remissen har gått ut går vi igenom de synpunkter som kommit in och tar därefter ställning till eventuell förändring av förfrågningsunderlaget.

RFI – Request For Information

För att få mer information om produkter och tjänster på marknaden inför en upphandling använder Region Kronoberg sig av RFI - Request For Information. RFI innebär att företag får möjlighet att lämna information om sig själva och dess varor och tjänster. Vi använder den inkomna informationen vid utformning av förfrågningsunderlag i kommande upphandling. 

Att delta i en RFI är frivilligt och inte en förutsättning för att kunna delta i kommande upphandling. Det utgår ingen ekonomisk ersättning för inskickade svar.

Kontakt

Daniel Adolfsson

Upphandlingschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 62 93

Beställningsservice och e-handelssupport

Tomas Öhling

Projektledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470589313

Fanny Willgård

Administrativ assistent

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583137

Viktoria Jonsson

Administrativ assistent

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470586297

Medicinteknik och investering

Linda Eidevåg

Teamledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470586283

Marcus Wessman

Upphandlare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583028

Malin Eklund

Upphandlare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583448

Medicinskt förbrukningsmaterial, läkemedel

Eva Edman

Upphandlare

Elena Nilsson

Upphandlare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470588977

Johan Wallén

Upphandlare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470586406

Dzevad Selimagic

Upphandlare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583449

Hjälpmedel, ekonomiska tjänster, revision

Åsa Brohlén

Teamledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470587007

IT, telefoni

Anders Henriksson

Upphandlare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470586267

Textil och tvätt, kontorsmaterial, fordon, drivmedel, it, livsmedel

Jan Lindström

Upphandlare

Materialkonsulent

Jenny Sonnerby

Materialkonsulent

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470586261

Controller

Mattias Malmström

Controller

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583170

Senast uppdaterad: 8 januari 2020