Uppföljning och redovisning

Region Kronobergs budget och verksamhetsplaner följs upp i två delårsrapporter, en i mars och en i augusti, samt i årsredovisning. I delårsrapporterna redovisas nuläget i förhållande till mål och styrtal, och i årsredovisningen resultatet för året.

Region Kronobergs årsberättelse för 2018 är här

Årsberättelsen är en kortare variant av Region Kronobergs årsredovisning där ett urval av händelser, statistik och resultat från 2018 presenteras på en digital plattform. 

Region Kronobergs årsberättelse, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning och redovisning 2014-2020

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 3 april 2019