Uppföljning och redovisning

Region Kronobergs budget och verksamhetsplaner följs upp i två delårsrapporter, en i mars och en i augusti, samt i årsredovisning. I delårsrapporterna redovisas nuläget i förhållande till mål och styrtal, och i årsredovisningen resultatet för året.

Uppföljning och redovisning 2014-2022

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 5 maj 2021