Verksamhetsorganisation

Region Kronoberg är indelad i tre olika förvaltningar: hälso- och sjukvård, regional utveckling och trafik. Förvaltningarna ska ta fram underlag för politiska beslut och se till att de blir verklighet.

Region Kronoberg har ungefär 5 900 medarbetare. Regiondirektören leder arbetet tillsammans med direktörerna för hälso- och sjukvård, regional utveckling och trafik. Till sitt stöd har de regionstaben och regionservice.

Länstrafiken Kronoberg jobbar med kollektivtrafiken i länet, serviceresor och färdtjänst.

Regional utveckling jobbar med att utveckla områden som arbetsmarknad, infrastruktur och kultur i Kronobergs län. I regional utveckling ingår också Grimslövs folkhögskola som har en egen styrelse och ledning.

Den största förvaltningen är hälso- och sjukvården, som är indelad i olika verksamhetsområden:

  • primärvård, psykiatri och rehab
  • sjukhusvård
  • tandvård
  • rättspsykiatri

Inom regionstaben finns också FoUU, en forskning, utveckling och utbildningsenhet.

Klicka på bilden för se den i större format.

 Syntolkad version av organisationsschemat

Kontakt

Martin Myrskog

Regiondirektör

Senast uppdaterad: 20 december 2022