Krisinformation

I samband med större olyckor eller allvarliga händelser som berör länet och dess invånare publicerar Region Kronoberg på den här sidan viktig information till allmänheten.

Senast uppdaterad: 13 februari 2018