Diarium

I vårt diarium hittar du handlingar, protokoll och beslut från Region Kronoberg. Du hittar även handlingar, protokoll och beslut från det tidigare Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg.

Region Kronobergs inkomna och upprättade handlingar är till stor del allmänna som du, enligt offentlighetsprincipen, har rätt att ta del av. I vårt webbdiarium (se länk i slutet av sidan) kan du söka efter ärenden som registrerats från 1 januari 2013 och framåt. När du har hittat det ärende du söker kontaktar du oss för att ta del av handlingarna.  Om du söker ärenden som registrerats innan 2013 eller ärenden från Regionförbundet södra Småland kontaktar du oss direkt.

Som privatperson har du rätt att vara anonym. Undantag är om en handling omfattas av sekretess. Begäran att ta del av en handling prövas alltid. Normalt får du ta del av samtliga uppgifter i handlingen men det kan finnas situationer då uppgifter av sekretesskäl inte lämnas ut.

Beställa handlingar

När du beställer handlingar får du som privatperson de första nio sidorna gratis. För den tionde sidan tar vi ut en avgift på 60 kronor. För varje sida därutöver tillkommer 6 kronor. Du betalar max 500 kronor per utskrivningstillfälle när det gäller journalkopior.

Diariet

Våra ärenden med tillhörande handlingar kring dem registreras i vad som kallas diarium. Diariet innehåller med andra ord det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan Region Kronoberg, medborgarna och andra myndigheter.

Har du frågor eller önskar upplysningar går det bra att kontakta oss på diariet. 

Telefon: 0470-58 85 45

Öppettider: måndag – fredag 8-15. Dag före helgdag 8-12.

Det här är en e-postadress

Inkommande post till den allmänna epostbrevlådan tas emot av registrator vid Regionkansliet.

Medicinska frågor besvaras inte på denna e-postadress, inte heller förfrågningar eller ärenden som gäller till exempel remisser, tidsbokning/avbokning av tid hos en vårdenhet eller receptförnyelse.

Logga in på 1177.se för att kontakta vården på ett säkert sätt eller kontakta din mottagning direkt via telefon eller kontakta växeln på 0470-58 80 00. Tänk på att aldrig skicka personlig information, exempelvis ditt personnummer eller uppgifter som rör din hälsa via e-post.

I princip all post och e-post till Region Kronoberg blir en allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och media har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Mer information om dataskyddsförordningen (GDPR), öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 8 september 2021