Att synas på lika villkor

"Att synas på lika villkor" är Region Kronobergs handbok om normkreativ kommunikation. Den är tänkt som ett stöd i medarbetarnas vardag när de skriver rapporter, inbjudningar, rekryteringsmaterial eller publicerar på webben.

Omslaget till "Att synas på lika villkor", handbok om normkreativ kommunikation.

Handboken ska hjälpa medarbetare att bryta normer i text och bild. Syftet är att kommunicera för att inkludera alla och bryta normer istället för att befästa dem. Normkreativitet är hur vi i verkligheten praktiserar normkritik med kreativitet och försöker förändra normer. 

2016 fick Region Kronoberg ett regeringsuppdrag, via Tillväxtverket att arbeta med Jämställd regional tillväxt. En del av det resultatet blev handboken ”Att synas på lika villkor”. Handboken utgår ifrån Region Kronobergs värdegrund ”Respekt för människan” och utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. 

Att synas på lika villkor, pdf, öppnas i nytt fönster

Beställ handboken

Vill du beställa ett exemplar går det bra att kontakta kommunikationsavdelningen.

kommunikationsavdelningen@kronoberg.se

Senast uppdaterad: 11 september 2020