Organisationsutskottets ledamöter

Överst presenteras ordförandena. Därefter presenteras ledamöterna utifrån mandatfördelning. Klicka på en person för att se mer information och pressbilder.

Pressbilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Ordförande

Ledamöter

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

Roland Gustbée (M)

Robert Olesen (S)

Sven Sunesson (C)

Eva Johnsson (KD)

Yngve Filipsson (L)

Melena Jönsson (SD)

Senast uppdaterad: 6 mars 2019