Valberedningens ledamöter

Överst presenteras ordförandena. Därefter presenteras ledamöterna och ersättarna partivis. Klicka på en person för att se mer information och pressbilder.

Pressbilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Presidium

Ledamöter

Marcus Walldén (M)

Yngve Filipsson (L)

Sven Sunesson (C)

Jan Lorentzson (SD)

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Michael Sjöö (S)

Ersättare

Iréne Bladh (M)

Ove Löfqvist (M)

Gunnar Nordmark (L)

Helen Bengtsson (S)

Ragnar Lindberg (S)