Valberedningens ledamöter

Överst presenteras ordförandena. Därefter presenteras ledamöterna och ersättarna partivis. Klicka på en person för att se mer information och pressbilder.

Pressbilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Presidium

Eva Johnsson (KD)

Ledamöter

Tilda Ragnarsson (M)

Marcus Walldén (M)

Anna Zelvin (KD)

Yngve Filipsson (L)

Sven Sunesson (C)

Jan Lorentzson (SD)

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Michael Sjöö (S)

Ersättare

Ingemar Swalander (M)

Iréne Bladh (M)

Ove Löfqvist (M)

Malin Stadig Lundgren (KD)

Gunnar Nordmark (L)

Melena Jönsson (SD)

Magnus Carlberg (S)

Helen Bengtsson (S)

Ragnar Lindberg (S)

Matthias Sjöberg (V)