Revisorer

Pressbilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Ordföranden

Charlotta Svanberg (S)

Ordförande revisionen

Peter Löfström (M)

Vice ordförande revisionen

Ledamöter

Göran Borg (S)

Ulf Engqvist (S)

Jonas Wanér (V)

Jan Sahlin (M)

Ingrid Hugosson (C)

Göran Kannerby (KD)

Carin Sjöblom (L)