Samverkansnämnden Blekinge-Kronobergs ledamöter

Överst presenteras ordförandena. Därefter presenteras ledamöterna och ersättarna. Klicka på en person för att se mer information och pressbilder.

Pressbilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Ordförande

Vice ordförande

Lennarth Förberg

Region Blekinge

Ledamöter

Roland Gustbée (M)

Christina Mattisson (S)

Region Blekinge

Björn T Nurhadi (SD)

Region Blekinge

Ersättare

Robert Olesen (S)

Markus Alexandersson (S)

Region Blekinge

Senast uppdaterad: 1 mars 2022