Förebyggande teamet

Förebyggande teamet är en del av barn- och ungdomshälsan i Region Kronoberg, och startade hösten 2019. Målet är att öka kompetensen för att hantera psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa så nära barnets vardagstillvaro som möjligt.

Vi är ett komplement till befintlig elevhälsa i kommunerna och primärvård i Region Kronoberg, och vi samverkar i arbetet med att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar.

Utbildning, konsultation och handledning

Vi erbjuder utbildning, konsultation och handledning kring psykisk ohälsa på individ- och gruppnivå för dem som möter barn och ungdomar i sin yrkesvardag.

Vi som arbetar i Förebyggande teamet kommer från flera olika verksamheter med erfarenheter från bland annat psykiatri, somatisk vård, rehab, habilitering, företagshälsovård och  primärvård. Hos oss kan du få stöd från en arbetsterapeut, psykoterapeut, kuratorer och psykologer.

Vad är autism

Va där ADHD

Hur märks autism

Hur märks ADHD

Kan vi underlätta för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

Förebygga energiläckage del 2

Kontakt

Telefon

0470-58 26 42, torsdag - fredag 8-16.

Övriga tider kan du prata in ett meddelande så hör vi av oss.

E-post

Senast uppdaterad: 25 februari 2022