Barnhälsovård

Välkommen till barnhälsovården i Region Kronoberg. Här kan du ta del av information, rutiner, riktlinjer, utbildningsmaterial och nyheter. Information gemensam för hela landet finner du på Rikshandboken för barnhälsovård.

Material att använda inom barnhälsovården

 

Samtalet är ett av barnhälsovårdens viktigaste instrument för att skapa en jämlik och god hälsa för de familjer som vi träffar.

Föräldrarna tror mer på muntlig information från en kunnig och välkänd person än på skrivna ord. Om BVC ger skriftlig information bör det endast vara som ett komplement till aktuellt hälsosamtal. Hälsosamtalet bör genomföras då barnet är i rätt ålder, för att föräldrarna ska vara motiverade att ta till sig informationen.

Kom ihåg att du själv i samspel med föräldrarna är den bästa informationskällan.

Allergi

Komjölksproteinallergi

Eksembehandling hos barn och ungdomar

Barn och miljö

Barn och kemikalier

Små barn och enskilt vatten

Barn och media

Digitala medier

Barn som far illa

Vägledning från Socialstyrelsen

BBIC-konsultation, BHV- socialtjänst

Samverkansrutin vid placering i familje- eller hvb-hem

Handlingsplan vid våld i nära relation/barn som far illa

 

Barn med särskilda behov

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Material för egen kopiering

Inbjudan - Enskilt föräldrasamtal

Levnadsvanor

Övervikt och fetma

Livsmedeslverket

Vårdriktlinje

Neonatologi/nyfödda barn

Nutrition til nyfödda

Från Neonatal till Barnhälsovård, Samtalsmall

Skallasymmetri - handläggning

Skallasymmetri - hjälpmedel

Omskärelse Flickor 

Omskärelse av flickor och kvinnor

Omskärelse pojkar

Arabiska

Dari

Engelska

Somaliska

Svenska

Tigrinja

Språk

Bokstart

Språkstegen.se

Språkstegen manuai 8 m

Språkstegen manual 18 m

Språkstimulans i vardagen - samtalsstöd

Remisskriterier språkscreening 2,5 år

Frågeformulär 2,5 år

Arbetsformulär 2,5 år

Frågeformulär 2,5 år, andra språk

Frågeformulär 3 år

Arbetsformulär 3 år

Frågeformulär 3 år, andra språk

Arbetsformulär 4 år

Remisskriterier 4 år

Språktornet

Tips på tidig språkintervention

Bokstarts faktablad på olika språk

Sömn

Sömnstörning hos barn

Tänder

Tandhälsa brev till BHV

Tandhälsa brev till tandvården

Tänder behöver vila - samtalsmanual

Urin och avföring

Förstoppning hos barn, öppnas i nytt fönster

Bristolskalan för avföring

Förskrivning av blöjor till barn, öppnas i nytt fönster

Sängvätning handläggning och råd

Urininkontinens hos barn

Vaccination

Stickrädsla

Samtycke till svenska barnvaccinationsprogrammet

Barnvaccinationsprogrammet

Föreskrifter om vaccination av barn - Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten/ vaccination funkar

Information om Rotavirus - Folkhälsomyndigheten

Info-blad, nationella vaccinationsprogrammet - Folkhälsomyndigheten

Info-blad på andra språk, nationella vaccinationsprogrammet - Folkhälsomyndigheten

Info-blad på svenska samt engelska, ovaccinerat barn - Folkhälsomyndigheten

Info-blad, rotavirus - Folkhälsomyndigheten

Info-blad på olika språk, rotavirus - Folkhälsomyndigheten

Information om restnoterade vacciner - smittskydd Kronoberg

Ögon och öron

Syntest 4 år, pdf, öppnas i nytt fönster

Hörselundersökning 4 år, pdf,öppnas i nytt fönster

HVOT övning - tavla på väggen

HVOT övning - barnets tavla

Årsredovisningen är en sammanställning av barnhälsovårdens arbete under året. Materialet är tänkt att användas i verksamhetsuppföljning och kan vara ett stöd i den fortsatta utvecklingen av barnhälsovården. Målet är att alla förskolebarn i Kronoberg ska erbjudas en över länet likformig, evidensbaserad barnhälsovård av högsta möjliga kvalitet.

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2019

Helena Nyström

Samordnare för barnhälsovården

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470588000, 046709844987

Anna Noryd

Barnhälsovårdssamordnare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 65 13

Senast uppdaterad: 1 juni 2020