Barnhälsovård

Välkommen till barnhälsovården i Region Kronoberg. Här kan du ta del av information, rutiner, riktlinjer, utbildningsmaterial och nyheter. Information gemensam för hela landet finner du på Rikshandboken för barnhälsovård.

Aktuell information om barn från Ukraina:

Kriget i Ukraina

Rutin- Handläggning av inskrivning i BHV Region Kronoberg

Information inom Region Kronoberg

Vårdsökande från Ukraina - handläggning i Cosmic

Rikshandboken

Information på ukrainska om vaccinationer - Folkhälsomyndigheten

Information till dem som tar hand om barn på flykt, -flera språk

Informationsmaterial inom Barnhälsovården

Material att använda inom barnhälsovården

Samtalet är ett av barnhälsovårdens viktigaste instrument för att skapa en jämlik och god hälsa för de familjer som vi träffar.

Föräldrarna tror mer på muntlig information från en kunnig och välkänd person än på skrivna ord. Om BVC ger skriftlig information bör det endast vara som ett komplement till aktuellt hälsosamtal. Hälsosamtalet bör genomföras då barnet är i rätt ålder, för att föräldrarna ska vara motiverade att ta till sig informationen. 

Kom ihåg att du själv i samspel med föräldrarna är den bästa informationskällan.

Tipslista att använda inom BVC, pdf, öppnas i nytt fönster

Årsredovisningen är en sammanställning av barnhälsovårdens arbete under året. Materialet är tänkt att användas i verksamhetsuppföljning och kan vara ett stöd i den fortsatta utvecklingen av barnhälsovården. Målet är att alla förskolebarn i Kronoberg ska erbjudas en över länet likformig, evidensbaserad barnhälsovård av högsta möjliga kvalitet.

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2021

Kontakt

Helena Nyström

Samordnare för barnhälsovården

Anna Noryd

Samordnare för barnhälsovården

Ida Petersson-Schmidt

BHV-överläkare

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022