Barnhälsovård

Välkommen till barnhälsovården i Region Kronoberg. Här kan du ta del av information, rutiner, riktlinjer, utbildningsmaterial och nyheter. Information gemensam för hela landet finner du på Rikshandboken för barnhälsovård.

Material att använda inom barnhälsovården

Samtalet är ett av barnhälsovårdens viktigaste instrument för att skapa en jämlik och god hälsa för de familjer som vi träffar.

Föräldrarna tror mer på muntlig information från en kunnig och välkänd person än på skrivna ord. Om BVC ger skriftlig information bör det endast vara som ett komplement till aktuellt hälsosamtal. Hälsosamtalet bör genomföras då barnet är i rätt ålder, för att föräldrarna ska vara motiverade att ta till sig informationen. 

Kom ihåg att du själv i samspel med föräldrarna är den bästa informationskällan.

Årsredovisningen är en sammanställning av barnhälsovårdens arbete under året. Materialet är tänkt att användas i verksamhetsuppföljning och kan vara ett stöd i den fortsatta utvecklingen av barnhälsovården. Målet är att alla förskolebarn i Kronoberg ska erbjudas en över länet likformig, evidensbaserad barnhälsovård av högsta möjliga kvalitet.

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2019

Kontakt

Helena Nyström

Samordnare för barnhälsovården

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00, 0709-84 49 87

Anna Noryd

Samordnare för barnhälsovården

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 65 13

Ida Petersson-Schmidt

BHV-överläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 35 43, 0790-67 51 04

Senast uppdaterad: 9 februari 2021