Barn och ungdom med psykisk ohälsa

I Region Kronoberg får barn med psykisk ohälsa stöd i två vårdnivåer. Första linje-nivå sker på Barn- och ungdomshälsan och specialistnivå inom vårdval BUP. För att få stöd på rätt vårdnivå går kontakten via enheten En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

För att få hjälp med psykisk ohälsa 

Kontakten går via enheten En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Enheten kan nås via telefon 0470-58 68 00 eller via remiss nedan. 

Egenremiss, pdf, öppnas i nytt fönster

Remiss för exempelvis skola och socialtjänst, docx, öppnas i nytt fönster (Använd webbläsaren Edge)

Remissinnehåll i remisser från vårdgrannar och samverkansparter

Hos En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa görs en bedömning för att se hur barnet/ungdomen bäst får hjälp. 

Barn- och ungdomshälsan

Familjer med barn/ungdomar 6–17 år med lättare till måttliga psykiska besvär, såsom oro/rädsla, nedstämdhet, kriser i livet, problem i familjen, stress eller sömnsvårigheter, får stöd av barn- och ungdomshälsan, som arbetar med bedömning, rådgivning, stöd och information om psykisk ohälsa, behandlingar, gruppbehandling, föräldrastödsgrupper och föreläsningar.

Barn- och ungdomshälsan

Specialistpsykiatri via vårdval BUP

Region Kronobergs specialistpsykiatri för barn och unga
(tidigare BUP)

Bedömer, utreder och behandlar barn och ungdomar till och med 18 år med allvarlig psykisk ohälsa.

Allvarlig psykisk ohälsa innebär ofta stora svårigheter i skolan, i hemmet, på fritiden eller inom flera/samtliga områden. Barn och ungdomar som kommer till oss har ofta problem med exempelvis:

  • Oro och ångest
  • Koncentrationssvårigheter
  • Stora utmaningar i sociala kontakter
  • Aggressivitet och stökighet
  • Nedstämdhet/depression
  • Att reglera kost och träning
  • Att ha upplevt traumatiska händelser
  • Att skada sig själva
  • Tvångstankar och tvångshandlingar
  • Kraftig rädsla för sådant andra vanligtvis inte är rädda för

Psykiatripartners i Växjö Barn och unga

Psykiatripartners barn och unga är en nystartad öppenvårdsmottagning i Kronoberg. På mottagningen arbetar för närvarande två specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, tre psykologer samt en psykiatrisköterska. Det finns en lång erfarenhet av barnpsykiatriskt arbete och behandlingsarbetet bygger till stor del på KBT. Mottagningen finns på I11-området i Växjö. 

Familjer med barn 0–5 år

Familjer med barn 0–5 år som har frågor kring barnets utveckling och beteende, nedstämdhet under spädbarnstiden eller kriser i familjen, bör istället vända sig direkt till Mödra- och barnhälsovårdspsykologerna (MBHV-psykologerna)

MBHV-psykologerna

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden gällande barnpsykiatri, ring växeln 0470-58 80 00 och begär akutsjuksköterskan hos Specialistpsykiatrin för barn och unga (tillgänglig dygnet runt).

Vid livshotande ärenden ring genast 112.

Senast uppdaterad: 31 maj 2022