Barn och ungdom med psykisk ohälsa

I Region Kronoberg får barn med psykisk ohälsa stöd i två vårdnivåer. Första linje-nivå sker på Barn- och ungdomshälsan och specialistnivå på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP). För att få stöd på rätt vårdnivå går kontakten via enheten En väg in - psykisk ohälsa för barn och ungdom 6-18 år.

Barn- och ungdomshälsan

Familjer med barn/ungdomar 6 – 18 årmed lättare till måttliga psykiska besvär, såsom oro/rädsla, nedstämdhet, kriser i livet, problem i familjen, stress eller sömnsvårigheter, får stöd av barn- och ungdomshälsan, som arbetar med bedömning, rådgivning, stöd och information om psykisk ohälsa, behandlingar, gruppbehandling, föräldrastödsgrupper och föreläsningar.

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP)

BUP bedömer, utreder och behandlar barn och ungdomar till och med 18 år med allvarlig psykisk ohälsa.

Allvarlig psykisk ohälsa innebär ofta stora svårigheter i skolan, i hemmet, på fritiden eller inom flera/samtliga områden. Barn och ungdomar som kommer till oss har ofta problem med exempelvis:

  • Oro och ångest
  • Koncentrationssvårigheter
  • Stora utmaningar i sociala kontakter
  • Aggressivitet och stökighet
  • Nedstämdhet/depression
  • Att reglera kost och träning
  • Att ha upplevt traumatiska händelser
  • Att skada sig själva
  • Tvångstankar och tvångshandlingar
  • Kraftig rädsla för sådant andra vanligtvis inte är rädda för

Familjer med barn 0 – 5 år

Familjer med barn 0 – 5 år som har frågor kring barnets utveckling och beteende, nedstämdhet under spädbarnstiden eller kriser i familjen, bör istället vända sig direkt till Mödra- och barnhälsovårdspsykologerna (MBHV-psykologerna)

MBHV-psykologerna

För att få hjälp med psykisk ohälsa 

För att få hjälp på BUP eller familjehälsan ska kontakten gå via enheten En väg in för barn med psykisk ohälsa 6-18 år.

Enheten kan nås via telefon 0470-58 68 00 eller via remiss nedan. 

Egenremiss, pdf, öppnas i nytt fönster

Remiss för exempelvis skola och socialtjänst, pdf, öppnas i nytt fönster

Remissinnehåll i remisser från vårdgrannar och samverkansparter

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden gällande barnpsykiatri, ring växeln 0470-58 80 00 och begär akutsjuksköterskan på BUP (tillgänglig dygnet runt).

Vid livshotande ärenden ring genast 112.

Senast uppdaterad: 12 maj 2020