Uppgiftsväxling till administrativ personal

Genom uppgiftsväxling mellan vårdpersonal och administrativ personal frigörs tid som vårdpersonal kan lägga på patienter. Målet är att 30 procent av alla bokningar ska genomföras av administrativ personal.

Utbildningsmaterial

Det finns ett antal utbildningar framtagna. Beroende på vilka kunskaper du har inom området sedan tidigare anpassar du själv vilka delar du behöver tillgodose dig. 

Utbildningar kopplade till att boka och kalla patient i Cosmic

Instruktioner

Under framtagning. Publiceras inom kort. 

Kontakt

Anna-Maria Königsson

projektledare

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022