AMKs Primärvårdsråd

AMKs Primärvårdsråd är en viktig del av Region Kronobergs kunskapsorganisation tillsammans med t.ex. Medicinska kommittén och Läkemedelskommittén.

Primärvårdsrådets uppdrag är följande:

 • Utgöra kompetensresurs i arbetet med omställning till Nära vård.
 • Ansvara för revision av vårdöverenskommelser mellan vårdcentralerna och specialistklinikerna. Beslut fattas i Hälso- och Sjukvårdens ledningsgrupp.
 • Utgöra stödfunktion för primärvårdsrepresentanter i de medicinska grupperna.
 • Utgöra remissinstans vid förslag till införande av nya arbetssätt som exempelvis Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp
 • Utgöra kompetensresurs för tvärgrupperna för barn, vuxna och äldre.
 • Bistå AMKs utbildningsgrupp med medicinsk kompetens vid planering av fortbildningsaktiviteter.

 

Ordinarie ledamöter

 • Roland Olofsson Dolk, Verksamhetschef, AMK – ordförande
 • Lisa Öberg, verksamhetsutvecklare AMK - sekreterare
 • Gunilla Östgaard, chefläkare offentlig primärvård
 • Mattias Rööst, forskningsansvarig läkare AMK
 • Carina Hertz, distriktsläkare, Vårdcentralen Ryd, medicinsk grupp akut sjuk patient
 • Martin Andersson, distriktsläkare, vårdcentralen Lessebo, medicinsk grupp infektion
 • Gabriella Widlund, psykolog, AMK, medicinsk grupp psykiska sjukdomar samt nationella primärvårdsrådet - föräldraledig
 • Sebastian Eriksson, distriktsläkare, vårdcentralen Rottne, medicinsk grupp psykiska sjukdomar
 • Fredrik Rosén, distriktsläkare, vårdcentralen Ingelstad, medicinsk grupp barn
 • Karin Svensson, distriktsläkare, vårdcentralen Ryd, medicinsk grupp endokrinologi, diabetes och njursjukdomar
 • Tova Rylander, distriktsläkare, vårdcentralen Söder, medicinsk grupp palliativ vård
 • Hasan Burhan, ST-läkare, vårdcentralen Birka, medicinsk grupp äldre
 • Lena Bodin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Uppvidinge kommun, medicinsk grupp äldre
 • Per Karlman, distriktsläkare, vårdcentralen Lessebo
 • Ulf Gustafsson, fysioterapeut, rehabchef Växjö kommun, medicinsk grupp rörelseorganens sjukdomar och hud samt nationella primärvårdsrådet
 • Daniel Bäck, distriktsläkare, Capio Hovshaga, Stödteamet för personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

Adjungerade

 • Maria Boström, distriktssköterska, resursperson sår AMK, medicinsk grupp andningsorganens och hudens sjukdomar
 • Cecilia Andersen, distriktssköterska, resursperson diabetes AMK, medicinsk grupp endokrinologi, diabetes och njursjukdomar
 • Marianne Wirdmo, distriktssköterska, resursperson demens AMK, medicinsk grupp äldre
 • Therese Ahlrik Silvander, processledare nationella primärvårdsrådet
 • Olle Bergström, ordförande medicinska kommittén

Senast uppdaterad: 1 november 2022