AMK utbildningskalender

Hälso- och sjukvården förändras kontinuerligt på grund av medicinska, ekonomiska och politiska orsaker. Primärvården behöver ha god beredskap för dessa förändringar för att säkra en vård av hög kvalitet.

Varje medarbetare ska ges möjlighet att lära och att utveckla sin kompetens i takt med att kunskapsläget och arbetsuppgifterna förändras. Ett nyckelbegrepp är då en väl genomtänkt fortbildning.

Vårdvalet ställer krav på att samtliga anställda medarbetare ska ha en individuellt utformad, skriftlig och uppdaterad fortbildningsplan.

Klicka på respektive yrkeskategori nedan för att se vilka utbildningar som finns att välja på just nu.

Riktlinjer för utbildningskalendern, pdf, öppnas i nytt fönster

Lisa Öberg

Verksamhetsutvecklare

Allmänmedicinskt kunskapscentrum

Senast uppdaterad: 8 oktober 2021