Utbildning/Fortbildning

Allmänmedicinskt kunskapscentrum är ett samlat forum för handledning, seminarier och kurser med mera inom grund- och specialistutbildning och fortbildning för hela primärvården.

Det huvudsakliga uppdraget är att:

  • Initiera och stödja fortbildning för alla personalkategorier inom primärvården.
  • Erbjuda ett organiserat stöd för handledning till alla personalgrupper inom grund- och vidareutbildning.
  • Genomföra nationella kurser för blivande specialister i allmänmedicin och på sikt även för andra professioner.
  • Verka för ett gott samarbete med Linnéuniversitetet och andra universitet för utbildning och forskning.

Kontakt

Lisa Öberg

Verksamhetsutvecklare

Allmänmedicinskt kunskapscentrum

Senast uppdaterad: 20 februari 2019