Forskning

Vårt uppdrag är att

  • Initiera och driva allmänmedicinska forskningsprojekt.
  • Verka för ett nära samarbete med FoU Kronoberg vad gäller forskning, forskningshandledning, metodkurser och metodstöd.
  • Verka för ett gott samarbete med Linnéuniversitetet och andra universitet för utbildning och forskning.

Inom AMK finns 3 st doktorandtjänster (20% arbetstid vardera) för specialister i allmänmedicin. Även andra yrkeskategorier kan komma ifråga för doktorandtjänster framgent.

Vi ansvarar dessutom för handledning av forskar-ST i allmänmedicin (20% arbetstid) för doktorand eller pre-doktorandarbete. 

Aktuella allmänmedicinska forskningsprojekt i Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Viktor Carlsson

Psykolog, klinisk lektor

Hans Thulesius

FoU-handledare, professor i allmänmedicin, Linnéuniversitetet

Undervisar, handleder och forskar framför allt om cancer, kognitiv diagnostik och grundad teori.

Mattias Rööst

FoU-handledare, med.dr

Specialist i allmänmedicin. Handleder och forskar framförallt om diagnostik och konsultation i en allmänmedicinsk kontext.

Jon Pallon

FoU-handledare, med. dr.Specialist i allmänmedicin

Senast uppdaterad: 25 mars 2022