A- och B-målskurser

Region Kronoberg har ett kursprogram för de mål inom allmänna kompetenser, A- och B-mål, som har ett kurskrav i målbeskrivningen för ST. Alla specialiteter har inte samtliga B-mål. ST-läkaren söker de kurser som krävs enligt målbeskrivningen för specialiteten.

Socialstyrelsens hemsida, öppnas i nytt fönster

Region Kronobergs A- och B-målskurser finansieras centralt. En del kurser ges i samarbete med Region Kalmar och Region Blekinge. Alla ST-läkare har också individuella utbildningsmedel  den så kallade ”ST-ryggsäcken”, i nuläget 110 000 kr. Dessa används för att finansiera de specialitetsspecifika C-målskurserna samt för A- och B-målskurser om ST-läkare väljer att gå en extern kurs.

Riktlinje för utnyttjande av individuella utbildningsmedel

Under respektive kursbeskrivning nedan finns uppgift om datum för nästa kurs, länk till anmälan och uppgift om när antagning sker. Anmälan öppnar tidigast 6 månader innan kursdatum.  Prioritering till kursplats sker utifrån tjänstgöringstid efter legitimation.

Antalet kursplatser är begränsat, men tillgången är beräknad så att alla ST-läkare är garanterade att få plats under din ST. ST-läkare ombeds att meddela förhinder i god tid. Vid oanmäld frånvaro debiteras den utbildande enheten (klinik, vårdcentral) och därmed ST-läkarens individuella utbildningsmedel.

Information om kursdatum och anmälan finns under på sidan för respektive kurs ovan.

Mars

 • LEK modul 1
 • Palliativ vård
 • Lagar och föreskrifter inom hälso & sjukvården

April

 • Introduktionsutbildning för ST och handledare
 • Försäkringsmedicin dag 1

Maj

 • LEK modul 2
 • Läkemedel
 • Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Juni

 • Försäkringsmedicin dag 2
 • Handledarutbildning för specialister

September

 • Läkemedel
 • Lagar och föreskrifter inom hälso- & sjukvården

Oktober

 • Medicinsk vetenskap (arr FoU)
 • LEK modul 3
 • Introduktionsutbildning för ST och handledare
 • Försäkringsmedicin dag 1

November

 • Palliativ vård
 • Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
 • Presentation av förbättringsarbete (LEK)

December

 • Handledarutbildning för specialister
 • Försäkringsmedicin dag 2

Kontakt

Jenny Hedin

Kursadministratör

Minna Markljung

Övergripande studierektor ST

Maria Sääf

Utbildningsledare

Anna-Lena Köhlin

Övergripande studierektor ST primärvården

Maria Holstensson

Studierektor ST Primärvården

Senast uppdaterad: 3 november 2022