A- och B-målskurser

Region Kronoberg har ett kursprogram för de mål inom allmänna kompetenser, A-och B-mål, som har ett kurskrav i målbeskrivningen för ST. Alla specialiteter har inte samtliga B-mål. ST-läkaren söker de kurser som krävs enligt målbeskrivningen för specialiteten.

Socialstyrelsens hemsida, öppnas i nytt fönster

Region Kronobergs A-och B-målskurser finansieras centralt. En del kurser ges i samarbete med Region Kalmar och Region Blekinge. Alla ST-läkare har också individuella utbildningsmedel  den så kallade ”ST-ryggsäcken”, i nuläget 110000 kr. Dessa används för att finansiera de specialitetsspecifika C-målskurserna samt för A-och B-målskurser om ST-läkare väljer att gå en extern kurs.

Riktlinje för utnyttjande av individuella utbildningsmedel

Under respektive kursbeskrivning nedan finns uppgift om datum för nästa kurs, länk till anmälan och uppgift om när antagning sker. Anmälan öppnar tidigast 6 månader innan kursdatum.  Prioritering till kursplats sker utifrån tjänstgöringstid efter legitimation.
Antalet kursplatser är begränsat, men tillgången är beräknad så att alla ST-läkare är garanterade att få plats under din ST. ST-läkare ombeds att meddela förhinder i god tid. Vid oanmäld frånvaro debiteras den utbildande enheten (klinik, vårdcentral) och därmed ST-läkarens individuella utbildningsmedel.

A-målskurser

Alla specialiteter har alla A-mål i målbeskrivningen. Du som är disputerad eller har gått doktorandutbildning behöver inte gå vetenskaplig kurs.

A1, A2, A4, A6, LEK - Ledarskap, etik och kvalitet

A5, Medicinsk vetenskap för ST-läkare

A6, Lagar och föreskrifter inom hälso- & sjukvården

B-målskurser

Du ansöker till kurs för de B-mål som ingår i målbeskrivningen för din specialitet. Du kan välja att ansöka till B-målskurs hos annan kursgivare, tex på FSL (framtidens specialistläkare). Då bekostar du kursen med dina individuella utbildningsmedel: ”ST-ryggsäck”.

Mål B1 – Kommunikation med patient och anhörig ingår i LEK-kursen. ST-läkare i allmänmedicin går även en egen konsultationskurs.

B2 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

B3 Läkemedel

B4 Försäkringsmedicin

B5 Palliativ vård

Information om kursdatum och anmälan finns under på sidan för respektive kurs ovan.

Februari

 • Lagar och föreskrifter inom hälso & sjukvården
 • Palliativ vård

Mars

 • LEK modul 1
 • Läkemedel
 • Palliativ vård

April

 • Introduktionsutbildning för ST och handledare

Maj

 • LEK modul 2
 • Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
 • Läkemedel

September

 • Läkemedel
 • Lagar och föreskrifter inom hälso- & sjukvården

Oktober

 • Medicinsk vetenskap (arr FoU)
 • LEK modul 3
 • Introduktionsutbildning för ST och handledare

November

 • Palliativ vård
 • Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
 • Presentation av förbättringsarbete (LEK)

December

 • Handledarutbildning för specialister

Kontakt

Jenny Hedin

Kursadministratör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 88

Minna Markljung

Övergripande studierektor ST

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 76 68, 0720-83 19 57

Maria Sääf

Utbildningsledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 32 78

Anna-Lena Köhlin

Övergripande studierektor ST primärvården

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 95 00, 0470-58 64 51

Maria Holstensson

Studierektor ST Primärvården

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 64 22

Senast uppdaterad: 9 juni 2021