ST-introduktion

Vi vill att nya ST-läkare och ST-handledare i Region Kronoberg ska få bra förutsättningar för att planera ST-utbildningen och handledningen.

Din huvudsakliga introduktion sköts av din klinikstudierektor/studierektor i primärvården. Som ny ST-läkare får du ST-boken skickad till dig tillsammans med ett välkomstbrev från oss i utbildningsorganisationen. Tillsammans med din handledare och klinikstudierektor gör du din ST-plan (individuell utbildningsplan). Du kan använda mall för ST-plan. Om din klinik har en egen mall använder du den. I primärvården används ST-forum för att planera ST.

Inför eller vid något av dina första handledningstillfällen med din handledare rekommenderar vi att ni tittar på en introduktionsfilm och använder er av de diskussionsfrågor som presenteras i slutet av filmen. Filmen riktar sig framförallt till ST-läkare och handledare inom slutenvården och psykiatrin.

ST - introduktionsseminarium

ST-läkare och ST- handledare kan här anmäla sig till vår introduktions-utbildning för ST i Kronoberg. Det är bra att gå utbildningen så tidigt som möjligt efter att anställningen har påbörjats, även om det är ett vikariat som legitimerad läkare med sikte på ST, och ingen formell ST-tjänst ännu. Det är en fördel om ST-läkare går utbildningen tillsammans med sin handledare, men det är inget krav.

Introduktionsseminariet ges en gång per termin och det finns separata utbildningstillfällen för primärvården och slutenvården/psykiatrin. Mer information och anmälningslänk till nästa utbildningstillfällen finns i länkarna nedan.

Välkommen med din anmälan!

Senast uppdaterad: 3 november 2022