Kompetensbedömning

Att bedöma ST-läkarnas kompetensutveckling är en av de viktigaste uppgifterna, såväl för huvudhandledaren som för de specialister (kliniska instruktörer) som ST-läkaren arbetar tillsammans med.

Enligt Socialstyrelsen bör bedömningen av ST-läkare:

  • göras fortlöpande.
  • omfatta alla aspekter av specialistutbildningen och alla delmål.
  • göras med på förhand kända och överenskomna metoder som huvudregel.
  • göras internt inom verksamheten. 

Region Kronoberg har vi som mål att varje ST-läkare skall få bli bedömd minst fyra gånger per år, helst sex gånger per år. De mer omfattande bedömningarna, specialistkollegium, årlig rapport och MSF (360 gradersbedömning), bör göras minst fyra gånger under ST.

Bedömningsinstrument

Nedan finner du instruktioner och mallar för de bedömningsinstrument som vi använder. Spara ner filen på din dator, så går det sedan att använda ”Fyll i och signera”. En del specialiteter har anpassade bedömningsmallar som uppdateras av klinikstudierektor. År 2021 ändrade skalan för de instrumenten MiniCex, DOPS och CBD från en siffergradering till en värdering av grad av självständighet.

Senast uppdaterad: 3 november 2022