ST-handledning

Alla ST-läkare och vikarierande legitimerade läkare har en personlig handledare. Den personliga handledaren är specialistkompetent inom aktuell specialitet och handledarutbildad.

Handledning

I handledning ingår klinisk instruktion, kompetensbedömning och personliga handledningstillfällen.

Klinisk instruktion är den dagliga handledningen i till exempel patienthandläggning som ges av alla specialistläkare på den utbildande enheten.

Kompetensbedömning utförs med fördel av flera olika bedömare och av den specialistläkare som arbetar med ST-läkaren på en avdelning, enhet eller i ett team. Mer information om kompetensbedömning finns under en separat flik i vänsterlisten.

Personlig handledning ges utifrån ST-läkarens individuella utbildningsplan (ST-plan). Personliga handledningstillfällen ska vara inplanerade i schema eller tidbok minst 9 gånger/år i sjukhusvården och psykiatrin. Det är lämpligt med minst en timmes avsatt tid.  I primärvården finns tid avsatt minst en gång per vecka. I den avsatta tiden ingår då också klinisk instruktion i enskilda patientfall.

Dokumentation

Handledningstillfällena dokumenteras av ST-läkaren i ST-planen eller i ST-forum (primärvården). Det är en fördel om handledaren har egen dokumentation och planering av den personliga handledningen.

Handledarutbildningar i Kronoberg

  1. Handledarutbildning under ST - 2 dagar
    Uppfyller kraven i socialstyrelsens föreskrift för att kunna börja handleda ST- läkare, börja att handleda en ST-läkare efter uttag av specialistkompetens.
  2. ST/handledarintroduktion - 0,5 dag
    ST-läkare och handledare går tillsammans igenom aktuell information om ST och uppdatering av handledarutbildning för handledaren.
  3. Handledarträffar på klinik/primärvård - minst 1 gång i termin.
  4. Handledarutbildning för specialistläkare - 3 dagar
    Fördjupning med rollspel i till exempel den svåra handledningen.

Senast uppdaterad: 15 november 2022